Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Prach K. & Jongepierová I. 2020: Ekologická obnova krajiny. Co člověk poničil, měl by zase napravit. Živa 68, 243 - 245.
Prach K., Šebelíková L., Řehounková K. & del Moral R. 2020: Possibilities and limitations of passive restoration of heavily disturbed sites. Landscape Research 45, 247 - 253. doi:10.1080/01426397.2019.1593335
Prach K. & Walker L. R. 2020: Comparative Plant Succession among Terrestrial Biomes of the World. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1 - 399.
Řehounková K., Vítovcová K. & Prach K. 2020: Threatened vascular plant species in spontaneously revegetated post-mining sites. Restoration Ecology 28, 679 - 686. doi:10.1111/rec.13027
Salgueiro P. A., Prach K., Branquinho C. & Mira A. 2020: Enhancing biodiversity and ecosystem services in quarry restoration - challenges, strategies, and practice. Restoration Ecology 28, 655 - 660. doi:10.1111/rec.13160
Samusevich A., Lexa M., Vejpustková M., Altman J. & Zeidler A. 2020: Comparison of methods for the demarcation between earlywood and latewood in tree rings of Norway spruce. Dendrochronologia 60, 1 - 6. doi:10.1016/j.dendro.2020.125686
Schweingruber F. H., Dvorský M., Börner A. & Doležal J. 2020: Atlas of Stem Anatomy of Arctic and Alpine Plants Around the Globe. Springer Nature, Cham, 1 - 459. doi:10.1007/978-3-030-53976-4
Šebelíková L., Řehounková K. & Prach K. 2020: Vegetation development of forestry reclaimed sand and sand-gravel pits: is it on a way towards more natural species composition? Restoration Ecology 28, 979 - 987. doi:10.1111/rec.13085
Tichý L., Řehounková K., Vítovcová K. & Prach K. 2020: Central-European vegetation types and their optima along successional gradient. Preslia 92, 341 - 352. doi:10.23855/preslia.2020.341
Valencia E., de Bello F., Galland T., Adler P., Lepš J., E-Vojtko A., van Klink R., Carmona C. P., Danihelka J., Dengler J., Eldridge D. J., Estiarte M., García-González R., Garnier E., Gómez-García D., Harrison S. P., Herben T., Ibáñez R., Jentsch A., Juergens N., Kertész M., Klumpp K., Louault F., Marrs R. H., Ogaya R., Ónodi G., Pakeman R. J., Pardo I., Pärtel M., Peco B., Peñuelas J., Pywell R. F., Rueda M., Schmidt W., Schmiedel U., Schuetz M., Skálová H., Šmilauer P., Šmilauerová M., Smit C., Song M.-H., Stock M., Val J., Vandvik V., Ward D., Wesche K., Wiser S. K., Woodcock B. A., Young T. P., Yu F.-H, Zobel M. & Götzenberger L. 2020: Synchrony matters more than species richness in plant community stability at a global scale. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 117, 24345 - 24351. doi:10.1073/pnas.1920405117
Adamec L. 2019: Za hydrobotanickým rájem k Prespanskému jezeru v Makedonii. Živa 67, 70 - 72.
Albert Á.-J., Mudrák O., Jongepierová I., Fajmon K., Frei I., Ševčíková M., Klimešová J. & Doležal J. 2019: Grassland restoration on ex-arable land by transfer of brush-harvested propagules and green hay. Agriculture Ecosystems and Environment 272, 74 - 82. doi:10.1016/j.agee.2018.11.008
Albert Á-J., Mudrák O., Jongepierová I., Fajmon K., Frei I., Ševčíková M., Klimešová J. & Doležal J. 2019: Data on different seed harvesting methods used in grassland restoration on ex-arable land. Data in brief 25, 1 - 11. doi:10.1016/j.dib.2019.104011
Altman J. 2019: Kronika v dřevěných kruzích. Příroda 2019, 44 - 51.
Bricca A., Conti L., Tardella F. M., Catorci A., Iocchi M., Theurillant J.-P. & Cutini M. 2019: Community assembly processes along a sub-Mediterranean elevation gradient: analyzing the interdependence of trait community weighted mean and functional diversity. Plant Ecology 220, 1139 - 1151. doi:10.1007/s11258-019-00985-2
Brown J. J., Mennicken S., Massante J. C., Dijoux S., Telea A., Benedek A.M., Götzenberger L., Májeková M., Lepš J., Šmilauer P., Hrček J. & de Bello F. 2019: A novel method to predict dark diversity using unconstrained ordination analysis. Journal of Vegetation Science 30, 610 - 619. doi:10.1111/jvs.12757
Brožová V., Koutecký P. & Doležal J. 2019: Plant apomixis is rare in Himalayan high-alpine flora. Scientific Reports 9, 1 - 12. doi:10.1038/s41598-019-50907-5
Carmona C. P., de Bello F., Azcárate F. M., Mason N. W. H. & Peco B. 2019: Trait hierarchies and intraspecific variability drive competitive interactions in Mediterranean annual plants. Journal of Ecology 107, 2078 - 2089. doi:10.1111/1365-2745.13248
Čížková M., Mezricky D., Rucki M., Tóth T.M., Náhlík V., Lanta V., Bišová K., Zachleder V. & Vítová M. 2019: Bio-mining of Lanthanides from Red Mud by Green Microalgae. Molecules 24, 1 - 19. doi:10.3390/molecules24071356
Doležal J., Dvorský M., Kopecký M., Altman J., Mudrák O., Čapková K., Řeháková K., Macek M. & Liancourt P. 2019: Functionally distinct assembly of vascular plants colonizing alpine cushions suggests their vulnerability to climate change. Annals of Botany 123, 569 - 578. doi:10.1093/aob/mcy207