Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Klimešová J. 2003: Monokarpické rostliny schopné přežít silnou disturbanci. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Mater. 19, 37 - 48.
Matějková I., van Diggelen R. & Prach K. 2003: An attempt to restore a Czech species-rich mountain grassland through grazing. 6, 161 - 168.
Novák J. & Prach K. 2003: Vegetation succession in basalt quarries: pattern over a landscape scale. 6, 111 - 116.
Prach K. 2003: Spontaneous vegetation succession in central European man-made habitats: what information can be used in restoration practice? 6, 125 - 129.
Rauch O. 2003: Změny hladiny podzemní vody a chemismu půdních roztoků v blatkových borech NPR Červené blato (CHKO Třeboňsko). In: Pivničková, M. (ed). (2003): Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 \\\\\\\\, 111 - 116.
Rektoris L., Kučerová A. & Jakšičová T. 2003: Monitoring revitalizačních zásahů na rašeliništi Žofinka, CHKO Třeboňsko. In: Pivničková M., Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti v ZCHÚ, Příroda, Praha., 117 - 132.
Srutek M, Dolezal J 2003: Functional interdependence between climatic factors, topographic processes and spatial patterns of species richness in mountain areas: a special case or the general pattern? Biologia 58, 823 - 832.
2003: Adamec, L. Ecophysiological comparison of green Polish and red Australian plants of Aldrovanda vesiculosa. Carniflora Australis, 1, [-] 4-17 (2003)..
2003: Adamec, L. Ecophysiological characterization of dormancy states in turions of the aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa. Biologia Plantarum, 47 [3] 395-402 (2003)..
2003: Adamec, L. Zero water flow in the carnivorous genus Genlisea. Carnivorous Plant Newsletter, 32, [-] 46-48 (2003)..
2003: Maldonado, A. - Adamec, L. - Suda, J. - Mes, T. H. M. - Štorchová, H. Genetic variation within the endangered species Aldrovanda vesiculosa (Droseraceae) as revealed by RAPD analysisAquatic Botany, 75 [2] 159-172 (2003)..
2003: Sirová, D. - Adamec, L. - Vrba, J. Enzymatic activities in traps of four aquatic species of the carnivorous genus Utricularia. New Phytologist, 159, [-] 669-675 (2003)..
Beneš K., Kohout P. & Adamec L. 2002: Phloroglucinol_HCl-negative walls of xylem vessels are not stainable with safranine. 34, 448 - 448.
Dolezal J, Srutek M 2002: Altitudinal changes in composition and structure of mountain-temperate vegetation: a case study from the Western Carpathians. Plant Ecology 158, 201 - 221.
Srutek M, Dolezal J, Hara T 2002: Spatial structure and associations in a Pinus canariensis population at the treeline, Pico del Teide, Tenerife, Canary Islands. Arctic Antarctic and Alpine Research 34, 201 - 210.
2002: Adamec, L. - Husák, Š. Control of Eurasian Watermilfoil in NNR Břehyňský Fishpond near Doksy, Czech Republic. Journal of Aquatic Plant Management, 40, 45-46 (2002)..
2002: Adamec, L. - Husák, Š. Sbírka vodních a mokřadních rostlin ČR. Akademický Bulletin, - [11] 12-13 (2002)..
2002: Adamec, L. - Husák, Š. The Collection of Aquatic and Wetlands Plants of the Czech Republic. Aquaphyte, 22 [2] 14-15 (2002)..
2002: Adamec, L. - Kondo, K. Optimization of medium for growing the aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa in vitro. In: Proceedings The International Carnivorous Plant Conference /4/. - (Ed. Kondo, K.). - Tokyo, Hiroshima University 2002. - S. 147-151..
2002: Adamec, L. - Kondo, K. Optimization of medium for growing the aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa in vitro. Plant Biotechnology, 19 [4] 283-286 (2002)..