Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Prach K. & Pyšek P. 2004: Jaké vlastnosti podporují expanzní chování autochtonních druhů? 19, 27 - 36.
Prausová R., Husák Š., Kaplan Z., Adamec L. & Rybka V. 2004: Řešení záchrany poslední populace rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice. Ochrana přírody 59, 82 - 86.
Rauch O. 2004: Genesis and characteristics of orewaste sulphate soils at Chvaletice. In Kovář P.(ed): natural recovery of human-made deposits in landscape,46-59,Academia,Praha, 46 - 59.
Šťastná P. 2004: The germination and survival ability of the seedlings, species Picea abies L. and Fagus sylvatica L. in mountain temperate forest on the Massif Veľký Gápeľ, Low Tatra Mountains, Slovakia. Conference Proceedings Geography and Ecolo. Conference Proceedings Geography and Ecology of the Altai, Biysk, Russia, 107 - 113.
Klimeš L. 2003, (na knize, ale přišlo 2006: Vliv managementu na druhovou diverzitu rostlin na loukách v CHKO Bílé Karpaty (NPR Čertoryje). Příroda, supplementum (Pivničková, M. (ed.), Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00\\\\\\\\\\\\\\\\, 213 - 216.
Adamec L. 2003: Změny vodní vegetace NPR Břehyně – Pecopala v závislosti na rybářském hospodaření v letech 1997-2003. In: Pivničková M. (ed.) Příroda (supplementum). AOPK ČR, Praha, pp. 103-108., 103 - 108.
Klimeš L. 2003: Scale-dependent variation in visual estimates of grassland plant cover. 14, 815 - 821.
Klimešová J. 2003: Monokarpické rostliny schopné přežít silnou disturbanci. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Mater. 19, 37 - 48.
Matějková I., van Diggelen R. & Prach K. 2003: An attempt to restore a Czech species-rich mountain grassland through grazing. 6, 161 - 168.
Novák J. & Prach K. 2003: Vegetation succession in basalt quarries: pattern over a landscape scale. 6, 111 - 116.
Prach K. 2003: Spontaneous vegetation succession in central European man-made habitats: what information can be used in restoration practice? 6, 125 - 129.
Rauch O. 2003: Změny hladiny podzemní vody a chemismu půdních roztoků v blatkových borech NPR Červené blato (CHKO Třeboňsko). In: Pivničková, M. (ed). (2003): Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 \\\\\\\\, 111 - 116.
Rektoris L., Kučerová A. & Jakšičová T. 2003: Monitoring revitalizačních zásahů na rašeliništi Žofinka, CHKO Třeboňsko. In: Pivničková M., Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti v ZCHÚ, Příroda, Praha., 117 - 132.
Srutek M, Dolezal J 2003: Functional interdependence between climatic factors, topographic processes and spatial patterns of species richness in mountain areas: a special case or the general pattern? Biologia 58, 823 - 832.
2003: Adamec, L. Ecophysiological comparison of green Polish and red Australian plants of Aldrovanda vesiculosa. Carniflora Australis, 1, [-] 4-17 (2003)..
2003: Adamec, L. Ecophysiological characterization of dormancy states in turions of the aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa. Biologia Plantarum, 47 [3] 395-402 (2003)..
2003: Adamec, L. Zero water flow in the carnivorous genus Genlisea. Carnivorous Plant Newsletter, 32, [-] 46-48 (2003)..
2003: Maldonado, A. - Adamec, L. - Suda, J. - Mes, T. H. M. - Štorchová, H. Genetic variation within the endangered species Aldrovanda vesiculosa (Droseraceae) as revealed by RAPD analysisAquatic Botany, 75 [2] 159-172 (2003)..
2003: Sirová, D. - Adamec, L. - Vrba, J. Enzymatic activities in traps of four aquatic species of the carnivorous genus Utricularia. New Phytologist, 159, [-] 669-675 (2003)..
Beneš K., Kohout P. & Adamec L. 2002: Phloroglucinol_HCl-negative walls of xylem vessels are not stainable with safranine. 34, 448 - 448.