Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Prach K. 2006: Příroda pracuje zadarmo. technické nebo přírodní rekultivace? Vesmír 85, 272 - 277.
Prach K. & Řehounková K. 2006: Vegetation succession over broad geographical scales: which factors determine the patterns? Preslia 78, 469 - 480.
Rief J., Hořák D., Sesláček O., Riegert J., Pešata M., Hrázský Z., Janeček Š. & Storch D 2006: Unusual abundance-range size relationship in an Afromontane bird community: the effect of geographical isolation? Journal of Biogeography 33, 1959 - 1968.
Řehounková K. & Prach K. 2006: Spontaneous vegetation succession in disused gravel-sand pits: role of local site and landscape factors. Journal of Vegetation Science 17, 583 - 590.
Soldán T., Černý R., Husák Š., Matěna J., Matěnová V., Papáček M. & Petr J. 2006: Vodní prostředí. In: Novohradské hory a novohradské podhůří, Příroda, historie, život, Baset, 2006, 131 - 138.
Vondrák J. & Prach K. 2006: Occurrence of heliophilous species on isolated rocky outcrops in a forested landscape: relict species or recent arrivals? Preslia 78, 115 - 121.
Weijschede J., Martínková J., de Kroon H. & Huber H. 2006: Shade avoidance in Trifolium repens: costs and benefits of plasticity inpetiole length and leaf size. New Phytologist 172, 655 - 666.
Adamec L. 2005: Co nového přinesl Mezinárodní botanický kongres poznání o masožravých rostlinách? Trifid 10 (3), 6 - 9.
Adamec L. 2005: Dix ans apres l'introduction d'Aldrovanda vesiculosa en Republic Tcheque. Dionee 58, 8 - 13.
Adamec L. 2005: Ecophysiological characterization of carnivorous plant roots: oxygen fluxes, respiration, and water exudation. Biologia Plantarum 49, 247 - 255.
Adamec L. 2005: Ekofyziologická charakteristika kořenů masožravých rostlin. Zprávy České Botanické Společnosti 40, Mater. 20, 45 - 52.
Adamec L. 2005: Nemoc aldrovandky poznaná a zvládnutelná? Trifid 10 (1), 18 - 19.
Adamec L. 2005: Particularités de la nutrition minérale chez les plantes carnivores (Ière Partie). Dionee 59, 22 - 30.
Adamec L. 2005: Particularités de la nutrition minérale chez les plantes carnivores (2sd Partie). Dionée 60, 19 - 23.
Adamec L. 2005: Ten years after the introduction of Aldrovanda vesiculosa to the Czech Republic. 152, 239 - 245.
Adamec L. 2005: Quoi de nouveau du côté de la recherche sur Aldrovanda? Dionée 58, 22 - 28.
Havelka J., Husák Š. & Starý P. 2005: Mšice na červeném dubu. Lesnická práce Praha 9, 272 - 273.
Havelka J., Husák Š. & Starý P. 2005: Nová invazní exotická mšice v České republice. Živa 53, 174 - 175.
Husák Š. 2005: Vyšší vodní a mokřadní rostliny. In.: kol. aut., Živel voda, Praha, 96 - 103.
Janeček Š. & Lepš J. 2005: Effect of litter, leaf cover and cover of basal internodes of the dominant species Molinia caerulea on seedling recruitment and established vegetation. Acta Oecologica 28, 141 - 147.