Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Lanta V., Hejcman M. & Svobodová P. 2006: Poznámky k výskytu významějších rostlinných taxonů v nelesní části západních Krkonoš (ochranné pásmo KRNAP). Práce a studie 13, 115 - 126.
Lanta V., Mach J. & Holcová V. 2006: The effect of dam construction on the restoration succession of spruce mires in the Giant Mountains (Czech Republic). Annales Botanici Fennici 43, 260 - 268.
Martínková J., Klimešová J. & Mihulka S. 2006: Vegetative regeneration of biennial Oenothera species after disturbance: field observations and experiment. Flora 201, 287 - 297.
Navrátilová J., Kučerová A. & Navrátil J. 2006: Problematika mapování rašelinných borů v České republice. In: Kučera T. et Navrátilová J., Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha, 77 - 90.
Navrátilová J., Navrátil J. & Hájek M. 2006: Relationships between environmental factors and vegetation in nutrient-enriched fens at fishpond margins. Folia Geobotanica 41, 353 - 376.
Plachno J., Adamec L., Lichtscheidl I.K., Peroutka M. & Adlassnig W., Vrba J. 2006: Fluorescence labelling of phosphatase activity in digestive glands of carnivorous plants. Plant Biology 8, 813 - 820.
Prach K. 2006: Ekologie obnovy jako mladý obor a uplatnění botaniky v něm. Zprávy České botanické společnosti, Materiály 41/M.21, 13 - 22.
Prach K. 2006: Příroda pracuje zadarmo. technické nebo přírodní rekultivace? Vesmír 85, 272 - 277.
Prach K. & Řehounková K. 2006: Vegetation succession over broad geographical scales: which factors determine the patterns? Preslia 78, 469 - 480.
Rief J., Hořák D., Sesláček O., Riegert J., Pešata M., Hrázský Z., Janeček Š. & Storch D 2006: Unusual abundance-range size relationship in an Afromontane bird community: the effect of geographical isolation? Journal of Biogeography 33, 1959 - 1968.
Řehounková K. & Prach K. 2006: Spontaneous vegetation succession in disused gravel-sand pits: role of local site and landscape factors. Journal of Vegetation Science 17, 583 - 590.
Soldán T., Černý R., Husák Š., Matěna J., Matěnová V., Papáček M. & Petr J. 2006: Vodní prostředí. In: Novohradské hory a novohradské podhůří, Příroda, historie, život, Baset, 2006, 131 - 138.
Vondrák J. & Prach K. 2006: Occurrence of heliophilous species on isolated rocky outcrops in a forested landscape: relict species or recent arrivals? Preslia 78, 115 - 121.
Weijschede J., Martínková J., de Kroon H. & Huber H. 2006: Shade avoidance in Trifolium repens: costs and benefits of plasticity inpetiole length and leaf size. New Phytologist 172, 655 - 666.
Adamec L. 2005: Co nového přinesl Mezinárodní botanický kongres poznání o masožravých rostlinách? Trifid 10 (3), 6 - 9.
Adamec L. 2005: Dix ans apres l'introduction d'Aldrovanda vesiculosa en Republic Tcheque. Dionee 58, 8 - 13.
Adamec L. 2005: Ecophysiological characterization of carnivorous plant roots: oxygen fluxes, respiration, and water exudation. Biologia Plantarum 49, 247 - 255.
Adamec L. 2005: Ekofyziologická charakteristika kořenů masožravých rostlin. Zprávy České Botanické Společnosti 40, Mater. 20, 45 - 52.
Adamec L. 2005: Nemoc aldrovandky poznaná a zvládnutelná? Trifid 10 (1), 18 - 19.
Adamec L. 2005: Particularités de la nutrition minérale chez les plantes carnivores (Ière Partie). Dionee 59, 22 - 30.