Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Sosnová, M. 2007: Klonalita rostlin v mokřadních společenstvech. Zprávy České Botanické Společnosti 42, 39 - 46.
Vočadlová K., Křížek M., Čtvrtlíková M. & Hekera P. 2007: Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic). Silva Gabreta 13, 205 - 215.
Adamec L. 2006: Respiration and Photosynthesis of Bladders and Leaves of Aquatic Utricularia Species. Plant Biology 8, 765 - 769.
Adamec L. 2006: Zvláštnosti výživy masožravých rostlin 1. Suchozemské druhy. Živa 54 (2), 57 - 59.
Adamec L. 2006: Zvláštnosti výživy masožravých rostlin 2. Vodní druhy. Živa 54 (3), 105 - 107.
Adamec L. & Kovářová M. 2006: Field growth characteristics of two aquatic carnivorous plants, Aldrovanda vesiculosa and Utricularia australis. Folia Geobotanica 41, 395 - 406.
Bischoff A., Crémieux L., Smilauerova M., Lawson C.S. & Mortimer S.R., Doležal J., Lanta V., Edwards A.R., Brook A.J., Macel M., Leps J., Steinger T., Müller-Schärer H. 2006: Detecting local adaptation in widespread grassland species – the importance of scale and local plant community. Journal of Ecology 94, 1130 - 1142.
Boucníková E., Prach K., Fanta J. & Zemek F. 2006: EUROLAN, Projekt Evropské unie 2003-2006., 1 - 12.
Černý R. & Husák Š. 2006: Společenstva s Coleanthus subtilis v Biosferické rezervaci Třeboňsko. In: Kučera T. et Navrátilová J.(eds.) Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR., Ed. Česká bot. společ., Praha, 51 - 60.
Dítě D., Navrátilová J., Hájek M., Valachovič M. & Pukajová D. 2006: Habitat variability and classification of Utricularia communities: comparison of peat depressions in Slovakia and the Třeboň basin. Preslia 78, 331 - 343.
Doležal J., Šmilauerová M. & Lepš J. 2006: Obnova druhově bohatých společenstev na opuštěné orné půdě - projekty CLUE a Tlinks. Zprávy ČBS, 199 - 207.
Doležal J., Šrůtek M., Hara T., Sumida A., & Penttila T. 2006: Neighborhood interactions influencing tree population dynamics in nonpyrogenous boreal forest in northern Finland. Plant Ecology 185, 135 - 150.
Hejcman M., Dvořák I.J., Kociánová M., Pavlů V., Nežerková P., Rauch O. & Jeník J. 2006: Snow depth and vegetation pattern in a late-melting snowbed analyzed by GPS and GIS in the Giant Mountains, Czech Republic. Arctic Antarctic and Alpine Research 38, 90 - 98.
Hejcman M., Pavlů V., Hejcmanová P., Gaisler J., Hakl J. & Rauch O. 2006: Farmer decision making and its effect on subalpine grassland succession in the Giant mts.,Czech republic. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75, 165 - 174.
Husák Š., Hájek T., Krčilová J. & Navrátilová J 2006: Macrophyte vegetation of the Elbe River and its significance for bioindication. Project Elbe IV: 2003–2006. T. G. Masaryk Water Research Institute, 73 - 83.
Jedlička J. & Prach K. 2006: A comparison of two North-American asters invading in central Europe. Flora 201, 652 - 657.
Jonášová M., van Hees A. & Prach K. 2006: Rehabilitation of monotonous exotic coniferous plantations: A case study of spontaneous establishment of different tree species. Ecological Engineering 28, 141 - 148.
Klimeš L. 2006: A new Umbopilio species from Assam, NE India (Opiliones: Sclerosomatidae: Gagrellinae). 1325, 147 - 156.
Klimešová J. 2006: Jak se stonky dostávají pod zem. Živa 2006, 249 - 251.
Kučera T. & Navrátilová J. 2006: Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. Česká botanická společnost, Praha, 1 - 128.