Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Prach K. 2009: Ekologie obnovy narušených míst. I. Obecné principy. Živa 2009, 22 - 24.
Prach K. 2009: Sukcese dřevin na nelesní půdě-pokus o shrnutí. Zprávy České botanické společnosti 44, 35 - 44.
Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R. & Tropek R. 2009: Ekologie obnovy narušených míst. II. Místa narušená těžbou surovin. Živa 2009, 68 - 72.
Prach K., Hruška J., Jonášová M., Kopáček J., Rusek J., Spitzer K., Šantrůčková H. & Vrba J. 2009: Vyjádření vědců k situaci v NP Šumava. Šumava, čtvrtletník Správy NP a CHKO Šumava 2009, 14 - 15.
Prach K., Jonášová M. & Svoboda M. 2009: Ekologie obnovy. V. Obnova lesních ekosystémů. Živa 57, 212 - 215.
Prach K., Jongepierová I., Jírová A. & Lencová K. 2009: Ekologie obnovy. IV. Obnova travinných ekosystémů. Živa 2009, 165 - 168.
Prach K., Štech M. & Říha P. 2009: Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia, Praha, 1 - 187.
Sirová D., Borovec J., Černá B., Rejmánková E., Adamec L. & Vrba J. 2009: Microbial community development in the traps of aquatic Utricularia species. Aquatic Botany 90, 129 - 136. doi:10.1016/j.aquabot.2008.07007
Sosnová M. & Klimešová J. 2009: Life-history variation in the short-lived herb Rorippa palustris: The role of carbon storage. Acta Oecologica 35, 691 - 697. doi:10.1016/j.actao.2009.06.010
Szabó R. & Prach K. 2009: Old-field succession related to oil nitrogen and moisture, and the importance of plant species traits. Community Ecology 10, 65 - 73. doi:10.1556/ComEc.10.2009.1.8
Adamec L. 2008: Mineral nutrient relations in the aquatic carnivorous plant Utricularia australis and its investment in carnivory. Fundamental and Applied Limnology 171, 175 - 183.
Adamec L. 2008: Respiration of turions and winter apices in aquatic carnivorous plants. Biologia 63, 515 - 520.
Adamec L. 2008: Soil fertilization enhances growth of the carnivorous plant Genlisea violacea. Biologia 63, 201 - 203.
Adamec L. 2008: Survival of dried turions of aquatic carnivorous plants. Carnivorous Plant Newsletter 37, 52 - 56.
Adamec L. 2008: The influence of prey capture on photosynthetic rate in two aquatic carnivorous plant species. Aquatic Botany 89, 66 - 70.
Adamec L. & Kučerová A. 2008: Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni - nabídka využití v experimentální biologii rostlin. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti 8, 21 - 23.
Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. & Štech M. 2008: Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. Preslia 80, 349 - 363.
Crémieux L., Bischoff A., Smilauerova M., Lawson C.S., Mortimer S.R., Dolezal J., Lanta V., Edwards A.R., Brook A.J., Tscheulin T., Macel M., Leps J., Müller-Schärer H., Steinger T. 2008: Potential contribution of natural enemies to patterns of local adaptation in plants. New Phytologist 180, 524 - 533.
Černý R. & Adamec L. 2008: Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. Zprávy České Botanické Společnosti 43, 337 - 341.
Čtvrtlíková M., Bauer P. 2008: Ohrožený druh Labských pískovců Luronium natans (žabníček vzplývavý) a výsledky monitoringu. In: Bauer P., Kopecký V., & Šmucar J. [eds.]: Labské Pískovce - historie, příroda a ochrana území. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské Pískovce, Děčín, 123 - 128.