Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Klimešová J. 2009: Naše dluhy králíčku Petrovi. Dvojí příběh Beatrix Potter. Vesmír 88, 824 - 825.
Klimešová J. 2009: Od prvoků k plejtvákům nebo od sinic k sekvojím? Vesmír 88, 421 - 423.
Klimešová J. 2009: Parazitace plotu ve světle globálních změn. Zprávy České Parazitologické Společnosti 17, 22 - 23.
Klimešová J. 2009: Plastoflóra a jiné zajímavosti za našimi okny. Vesmír 88, 189 - 190.
Klimešová J. & de Bello F. 2009: CLO-PLA: the database of clonal and bud bank traits of Central European flora. Journal of Vegetation Science 20, 511 - 516. doi:10.1111/j.1654-1103.2009.01050.x
Klimešová J. & Květ J. 2009: Jan Jeník inspirující. Živa 57, 3 - 3.
Klimešová J., Pokorná A. & Klimeš L. 2009: Establishment growth and bud bank formation in Epilobium angustifolium: the effects of nutrient availability, plant injury and environmental heterogeneity. Botany-Botanique 87, 195 - 201. doi:10.1139/B08-128
Koutecká E. & Lepš J. 2009: Effect of light and moisture conditions and seed age on Germination of three closely related Myosotis species. Folia Geobotanica 44, 109 - 130. doi:10.1007/s12224-009-9038-9
Královec J., Pocová L., Jonášová M., Macek P. & Prach K. 2009: Spontaneous recovery of intensively used grassland after cessation of fertilizing. Applied Vegetation Science 12, 391 - 397.
Kučerová A., Kučera T. & Hájek T. 2009: Mikroklima a kolísání hladiny podzemní vody v centrální části Rokytecké slati. In: Černý D. et Dvořák L. (eds.) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumů na Šumavě. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 50 - 56.
Květ J. & Husák Š. 2009: Conservation of macrophyte biodiversity in managed fishponds. - In: Kröpfelová L. & Vymazal J. (eds.) 7th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands, ENKI, Třeboň, 54 - 56.
Lanta V, Doležal J., Lantová P, Kelíšek J. & Mudrák O. 2009: Effects of pasture management and fertilizer regimes on botanical changes in species-rich mountain calcareous grassland in Central Europe. Grass and Forage Science 64, 443 - 453. doi:10.1111/j.1365-2494.2009.00709.x
Lanta V. & Lepš J. 2009: How does surrounding vegetation affect the course of succession: A five-year container experiment. Journal of Vegetation Science 20, 686 - 694.
Lantová P. & Lanta V. 2009: Food selection in Microtus arvalis: the role of plant functional traits. Ecological Research 24, 831 - 838. doi:DOI: 10.1007/s11284-008-0556-3
Latzel V., Dospělová L. & Klimešová J. 2009: Annuals sprouting adventitiously from the hypocotyl: their compensatory growth and implications for weed management. Biologia 64, 923 - 929. doi:10.2478/s11756-009-0174-8
Latzel V. & Klimešová J. 2009: Fitness of resprouters versus seeders in relation to nutrient availability in two Plantago species. Acta Oecologica 35, 541 - 547. doi:10.1016/j.actao.2009.04.003
Macek P., Macková J. & de Bello F. 2009: Morphological and ecophysiological traits shaping altitudinal distribution of three Polylepis treeline species in the dry tropical Andes. Acta Oecologica 35, 778 - 785. doi:10.1016/j.actao.2009.08.013
Macek P., Rejmánková E. & Fuchs R. 2009: Biological activities as patchiness driving forces in wetlands of northern Belize. Oikos 118, 1687 - 1694. doi:10.1111/j.1600-0706.2009.17650.x
Mašková Z., Doležal J., Květ J. & Zemek F. 2009: Long-term functioning of a species-rich mountain meadow under different management regime. Agriculture Ecosystems and Environment 132, 192 - 202. doi:10.1016/j.agee.2009.04.002
Plachno B. J., Adamec L. & Huet H. 2009: Mineral nutrient uptake from prey and glandular phosphatase activity as dual test of carnivory in semidesert plants with glandular leaves suspected of carnivory. Annals of Botany 104, 649 - 654. doi:10.1093/aob/mcp155