Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šťastná P., Klimeš L. & Klimešová J. 2010: Biological flora of the Central Europe: Rumex alpinus. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 12, 67 - 79. doi:10.1016/j.ppees.2009.06.003
Štech M., Jersáková J., Klimešová J., Malinová T. & Těšitel J. 2010: Rostliny jako paraziti. Živa 59, 204 - 207.
Trnková R., Řehounková K. & Prach K. 2010: Spontaneous succession of vegetation on acidic bedrock in quarries in the Czech Republic. Preslia 82, 333 - 343.
Vandewalle M., de Bello F., Berg M. P., Bolger T., Doledec S., Dubs F., Feld C. K., Harrington R., Harrison P. A., Lavorel S., da Silva P. M., Moretti M., Niemela J., Santos P., Sattler T., Sousa J. P., Sykes M. T., Vanbergen A. J. & Woodcock B. A. 2010: Functional traits as indicators of biodiversity response to land use changes across ecosystems and organisms. Biodiversity and Conservation 19, 2921 - 2947 . doi:0.1007/s10531-010-9798-9
Adamec L. 2009: Ecophysiological investigation on Drosophyllum lusitanicum: Why doesn't the plant dry out? Carnivorous Plant Newsletter 38, 71 - 74.
Adamec L. 2009: Nové exotické druhy vodních bublinatek v kultuře. Trifid 14, 4 - 7.
Adamec L. 2009: Photosynthetic CO2 affinity of the aquatic carnivorous plant Utricularia australis (Lentibulariaceae) and its investment in carnivory. Ecological Research 24, 327 - 333. doi:10.1007/s11284-008-0510-4
Adamec L. & Pásek K. 2009: Photosynthetic CO2 affinity of aquatic carnivorous plants growing under nearly-natural conditions and in vitro. Carnivorous Plant Newsletter 38, 107 - 113.
Bastl M., Štechová T. & Prach K. 2009: Effect of disturbance on the vegetation of peat bogs with Pinus rotundata in the Třeboň Basin, Czech Republic. Preslia 81, 105 - 117.
Čtvrtlíková M., Vrba J., Znachor P. & Hekera P. 2009: Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora. Preslia 81, 135 - 149.
de Bello F., Thuiller W., Lepš J., Choler P., Clement J. Ch., Macek P., Sebastia M. T. & Lavorel S. 2009: Partitioning of functional diversity reveals the scale and extent of trait convergence and divergence. Journal of Vegetation Science 20, 475 - 486. doi:10.1111/j.1654-1103.2009.01042.x
Doležal J., Matsuki S. & Hara T. 2009: Effects of dwarf-bamboo understory on tree seedling emergence and survival in a mixed-oak forest in northern Japan: a multi-site experimental study. Community Ecology 64, 443 - 453. doi:10.1556/ComEc.10.2009.2.13
Fortunel C., Garnier E., Joffre R., Kazakou E., Quested H., Grigulis K., Lavorel S., Ansquer P., Cruz P., Doležal J., Eriksson O., Freitas H., Colodets C., Jouany C., Kigel J., Kleyer M., Lehsten V., Lepš J., Meier T., Pakeman R. J., Papadimitriou M., Papanstasis V., Quetier F., Robson T., Sternberg M., Theau J-P., Thebault A. & Zarovali M. 2009: Leaf traits capture the effects of land use changes and climate on litter decomposability of grasslands across Europe. Ecology 90, 598 - 611. doi:10.1890/08-0418.1
Hájek T. 2009: Habitat and species controls on Sphagnum production and decomposition in a mountain raised bog. Boreal Environment Research 14, 947 - 958.
Hájek T. 2009: Rašeliníky – ekosystémoví inženýři rašelinišť. In: Černý D. et Dvořák L. (eds.) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumů na Šumavě. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 66 - 69.
Hájek T. & Adamec L. 2009: Mineral nutrient economy in competing species of Sphagnum mosses. Ecological Research 24, 291 - 302. doi:10.1007/s11284-008-0506-0
Hájek T., Tuittila E. S., Ilomets M. & Laiho R. 2009: Light responses of mire mosses - a key to survival after water-level drawdown? Oikos 118, 240 - 250. doi:10.1111/j.1600-0706.2008.16528.x
Husák Š. 2009: Předmluva k českému vydání. In: Baumann H. et al. (eds). Orchideje Evropy a přilehlých oblastí, Academia, Praha, 7 - 7.
Husák Š. & Květ J. 2009: Obhospodařování rybníků blízké přírodě. - In: Kröpfelová L. & Šulcová J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 97 - 99.
Husák Š., Květ J. & Adamec L. 2009: Dagmar Dykyjová oslavila 95 let. Živa 67.