Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Klimešová J., Mudrák O., Doležal J., Hájek M., Dančák M. & Klimeš L. 2013: Functional traits in a species-rich grassland and a short-term change in management: Is there a competition-colonisation trade-off? Folia Geobotanica 48, 373 - 391. doi:10.1007/s12224-013-9176-y
Klimešová J. & Zozomová-Lihová J. 2013: Folia Geobotanica - revisiting horizons. Folia Geobotanica 48, 1 - 5. doi:10.1007/s12224-012-9144-y
Kučerová A. 2013: Vodní a mokřadní rostliny suchou nohou. Veronica 27, 33 - 33.
Lamont E. E., Sivertsen R., Doyle C. & Adamec L. 2013: Extant populations of Aldrovanda vesiculosa (Droseraceae) in the New World. Journal of the Torrey Botanical Society 140, 517 - 522.
Lavorel S., Storkey J., Bardgett R. D., de Bello F., Berg M. P., Le Roux X., Moretti M., Mulder C., Pakeman R. J., Diaz S. & Harrington R. 2013: A novel framework for linking functional diversity of plants with other trophic levels for the quantification of ecosystem services. Journal of Vegetation Science 24, 942 - 948. doi:10.1111/jvs.12083
Macková H., Hronková M., Dobrá J., Turečková V., Novák O., Lubovská Z., Motyka V., Haisel D., Hájek T., Prášil I.T., Gaudinová A., Štorchová H., Ge E., Werner T., Schmülling T. & Vaňková R. 2013: Enhanced drought and heat stress tolerance of tobacco plants with ectopically enhanced cytokinin oxidase/dehydrogenase gene expression. Journal of Experimental Botany 64, 2805 - 2815. doi:10.1093/jxb/ert131
Mason N. W. H. & de Bello F. 2013: Functional diversity: a tool for answering challenging ecological questions. Journal of Vegetation Science 24, 777 - 780. doi:10.1111/jvs.12097
Mason N. W. H., de Bello F., Mouillot D., Pavoine S. & Dray S. 2013: A guide for using functional diversity indices to reveal changes in assembly processes along ecological gradients. Journal of Vegetation Science 24, 794 - 806. doi:10.1111/jvs.12013
Mládek J., Mládkova P., Hejcmanová P., Dvorský M., Pavlů V., de Bello F., Duchoslav M., Hejcman M. & Pakeman R. J. 2013: Plant Trait Assembly Affects Superiority of Grazer's Foraging Strategies in Species-Rich Grasslands. PLoS One 8, 1 - 8. doi:10.1371/journal.pone.0069800
Moretti M., de Bello F., Ibanez S., Fontana S., Pezzatti G. B., Dziock F., Rixen C. & Lavorel S. 2013: Linking traits between plants and invertebrate herbivores to track functional effects of land-use changes. Journal of Vegetation Science 24, 949 - 962. doi:10.1111/jvs.12022
Mudrák O., Doležal J., Hájek M., Dančák M., Klimeš L. & Klimešová J. 2013: Plant seedlings in a species-rich meadow: effect of management, vegetation type and functional traits. Applied Vegetation Science 16, 286 - 295. doi:10.1111/avsc.12001
Navrátilová J. 2013: LFD01 Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 421 - 424.
Navrátilová J. 2013: LFD02 Vaccinio uliginosi-Pininetum sylvestris Kleist 1929. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 424 - 426.
Navrátilová J. & Chytrý M. 2013: LFD03 Vaccinio-Pinetum montanae Oberdorfer 1934. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 426 - 429.
Navrátilová J. & Chytrý M. 2013: Svaz LFD Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 419 - 421.
Padyšáková E., Bartoš M., Tropek R. & Janeček Š. 2013: Generalization versus Specialization in Pollination Systems: Visitors, Thieves, and Pollinators of Hypoestes aristata (Acanthaceae). PLoS One 8, 1 - 8. doi:10.1371/journal.pone.0059299
Prach K. 2013: Dvě desetiletí sporů o Šumavu. Živa 61, 102 - 102.
Prach K. 2013: Vegetation development in central European coal mining sites. In: Frouz J. (ed.) Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 38 - 52.
Prach K., Jongepierová I. & Řehounková K. 2013: Large-scale restoration of dry grasslands on ex-arable land using a regional seed mixture: establishment of target species. Restoration Ecology 21, 33 - 39. doi:10.1111/j.1526-100X.2012.00872.x
Prach K., Lencová K., Řehounková K., Dvořáková H. , Jírová A., Konvalinková P., Mudrák O., Novák J. & Trnková R. 2013: Spontaneous vegetation succession at different central European mining sites: a comparison across seres. Environmental Science and Pollution Research 20, 7680 - 7685. doi:10.1007/s11356-013-1563-7