Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Klimesova J. 2014: Botanik žasne. Vesmír 93, 376 - 376.
Klimesova J. 2014: Předběžné sdělení o společenském chování pštrosa: Strká hlavu do písku!. Vesmír 93, 205 - 205.
Klimešová J. 2014: Do something nice for a complete stranger. Vesmír 93, 726 - 727.
Klimešová J. & Herben T. 2014: Roots and Rhizomes. Folia Geobotanica 49, 1 - 64.
Klimešová J., Malíková L., Rosenthal J. & Šmilauer P. 2014: Potential Bud Bank Responses to Apical Meristem Damage and Environmental Variables: Matching or Complementing Axillary Meristems? PLoS One 9, 1 - 7. doi:10.1371/journal.pone.0088093
Konvalinková P. & Prach K. 2014: Environmental factors determining spontaneous recovery of industrially mined peat bogs: A multi-site analysis. Ecological Engineering 69, 38 - 45. doi:10.1016/j.ecoleng.2014.03.090
Kubásek J., Hájek T. & Glime J. M. 2014: Bryophyte photosynthesis in sunflecks: greater relative induction rate than in tracheophytes. Journal of Bryology 36, 110 - 117. doi:10.1179/1743282014y.0000000096
Kučerová A., Adamec L. & Husák Š. 2014: Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni aneb vodní a mokřadní rostliny suchou nohou. Botanika 2, 9 - 11.
Lanta V., Austrheim G., Evju M., Klimešová J. & Mysterud A. 2014: Linking sheep density and grazing frequency to persistence of herb species in an alpine environment. Ecological Research 29, 411 - 420. doi:10.1007/s11284-014-1132-7
Le Bagousse-Pinguet, Y., de Bello, F., Vandewalle, M., Lepš, J. & Sykes, M.T. 2014: Species richness of limestone grasslands increases with trait overlap: evidence from within- and between-species functional diversity partitioning. Journal of Ecology 102, 466 - 474.
Májekova, M., de Bello, F., Doležal, J. & Lepš, J. 2014: Plant functional traits as determinants of population stability. Ecology 95, 2369 - 2374.
Mudrák O., Mládek J., Blažek P., Lepš J., Doležal J., Nekvapilová & Těšitel J. 2014: Establishment of hemiparasitic Rhinanthus spp. in grassland restoration: lessons learned from sowing experiments. Applied Vegetation Science 17, 274 - 287. doi:10.1111/avsc.12073
Niu, K., Choler, P., de Bello, F., Mirotchnick, N., Du, G. & Sun, S. 2014: Fertilization decreases species diversity but increases functional diversity: A three-year experiment in a Tibetan alpine meadow. Agriculture Ecosystems and Environment 182, 106 - 112. doi:10.1016/j.agee.2013.07.015
Öpik, M., de Bello, F., Price, J.N. & Fraser, L.H. 2014: New insights into vegetation patterns and processes. New Phytologist 201, 383 - 387. doi:10.1111/nph.12606
Pavlovič A., Krausko M., Libiaková M. & Adamec L. 2014: Feeding on prey increases photosynthetic efficiency in the carnivorous sundew Drosera capensis. Annals of Botany 113, 69 - 78. doi:10.1093/aob/mct254
Płachno B. J., Adamec L. & Kamińska I. 2014: Relationship between trap anatomy and function in Australian carnivorous bladderworts (Utricularia) of the subgenus Polypompholyx. Aquatic Botany 120, 290 - 296. doi:10.1016/j.aquabot.2014.09008
Płachno B. J., Adamec L., Kozieradzka-Kiszkurno M., Świątek P. & Kamińska I. 2014: Cytochemical and ultrastructural aspects of aquatic carnivorous plant turions. Protoplasma 251, 1449 - 1454. doi:10.1007/s00709-014-0646-8
Prach K. 2014: Ekologie obnovy a přírodě blízká obnova narušených ekosystémů. Veronica 28, 2 - 5.
Prach K. 2014: Zbytečné rekultivace. Veronica 28, 6 - 6.
Prach K., Jírová A. & Doležal J. 2014: Pattern of succession in old-field vegetation at a regional scale. Preslia 82, 119 - 130.