Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Masi E., Ciszak M., Colzi I., Adamec L. & Mancuso S. 2016: Resting electrical network activity in traps of the aquatic carnivorous plants of the genera Aldrovanda and Utricularia. Scientific Reports 6, 1 - 11. doi:10.1038/srep24989
Menzel, A., Hempel, S., Manceur, A.M., Götzenberger, L., Moora, M., Rillig, M.C., Zobel, M. & Kühn, I. 2016: Distribution patterns of arbuscular mycorrhizal and non-mycorrhizal plant species in Germany. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 21, 78 - 88. doi:10.1016/j.ppees.2016.06.002
Mudrák O., de Bello F., Doležal J. & Lepš J. 2016: Changes in the functional trait composition and diversity of meadow communities induced by Rhinanthus minor L. Folia Geobotanica 51, 1 - 11. doi:10.1007/s12224-016-9238-z
Mudrák O., Doležal J. & Frouz J. 2016: Initial species composition predicts the progress in the spontaneous succession on post-mining sites. Ecological Engineering 95, 665 - 670. doi:10.1016/j.ecoleng.2016.07.002
Mudrák O., Hermová M., Tesnerová C., Rydlová J. & Frouz J. 2016: Above-ground and below-ground competition between the willow Salix caprea L. and its understorey. Journal of Vegetation Science 27, 156 - 164. doi:10.1111/jvs.12330
Mudrák O., Janeček Š., Götzenberger L., Mason N. W. H., Horník J., de Castro I., Doležal J., Klimešová J. & de Bello F. 2016: Fine-scale coexistence patterns along a productivity gradient in wet meadows: shifts from trait convergence to divergence. Ecography 39, 338 - 348. doi:10.1111/ecog.01723
Navrátilová J. 2016: Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. Třeboňský svět 23, 15 - 15.
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě I. Botanika 4, 26 - 27.
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě II. Botanika 4, 26 - 27.
Padyšáková E. & Janeček Š. 2016: Sunbird hovering behavior is determined by both the forager and resource plant. Biotropica 48, 687 - 693. doi:10.1111/btp.12345
Pavlovič A., Krausko M. & Adamec L. 2016: A carnivorous sundew plant prefers protein over chitin as a source of nitrogen from their traps. Plant Physiology and Biochemistry 104, 11 - 16. doi:10.1016/j.plazphy.2016.03.008
Pichrtová M, Hájek T. & Elster J. 2016: Annual development of mat-forming conjugating green algae Zygnema spp. in hydro-terrestrial habitats in the Arctic. Polar Biology 39, 1653 - 1662. doi:10.1007/s00300-016-1889-y
Prach K. 2016: Sopka Mount St. Helens 35 let po výbuchu. Živa 64, 119 - 122.
Prach K., Tichý L., Lencová K., Adámek M., Koutecký T., Sádlo J., Bartošová A., Novák J., Kovář P., Jírová A., Šmilauer P. & Řehounková K. 2016: Does succession run towards potential natural vegetation? An analysis across seres. Journal of Vegetation Science 27, 515 - 523. doi:10.1111/jvs.12383
Prach K. & Tolvanen A. 2016: How can we restore biodiversity and ecosystem services in mining and industrial sites? Environmental Science and Pollution Research 23, 13587 - 13590. doi:10.1007/s11356-016-7113-3
Ricotta C., de Bello F., Moretti M., Caccianiga M., Cerabolini B. E. L. & Pavoine S. 2016: Measuring the functional redundancy of biological communities: a quantitative guide. Methods in Ecology and Evolution 7, 1386 - 1396. doi:10.1111/2041-210X.12604
Ronk A., de Bello F., Fibich P. & Partel M. 2016: Large-scale dark diversity estimates: new perspectives with combined methods. Ecology and Evolution 6, 6266 - 6281. doi:10.1002/ece3.2371 PUBMED 27648241
Shipley B., de Bello F., Cornelissen J.H.C., Laliberte E., Laughlin D.C. & Reich P.B. 2016: Reinforcing loose foundation stones in trait-based plant ecology. Oecologia 180, 923 - 931. doi:10.1007/s00442-016-3549-x
Sklenář P., Kučerová A., Macková J. & Romoleroux K. 2016: Temperature microclimates of plants in a tropical alpine environment: How much does growth form matter? Arctic Antarctic and Alpine Research 48, 61 - 78. doi:10.1657/AAAR0014-084
Svidenský R., Čížková H., Kučerová A. & Krolová M. 2016: Dynamika litorálního porostu v zátoce Vřesná (přehradní nádrž Lipno). Vodní hospodářství 66, 7 - 11.