Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hájek T. & Hájek M. 2018: Proč jsou rašeliniště kyselá? Živa 2018, 121 - 123.
Herová Z. & Prach K. 2018: Revitalizace říčky Stropnice. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 149 - 151.
Jongepierová I., Prach K., Fajmon K., Malaníková E., Malenovský I. & Spitzer L. 2018: Obnova druhově bohatých luk v Bílých Karpatech. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 76 - 80.
Jongepierová I., Prach K. & Pešout P. 2018: Ekologická obnova v České republice II. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha 2018, 1 - 212.
Jongepierová I., Prach K., Tichý L. & Malenovský I. 2018: Sekundární trávníky a vřesoviště – Úvod. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 63 - 71.
Keppel G., Ottaviani G., Harrison S., Wardell-Johnson G. W., Marcantonio M. & Mucina M. 2018: Towards an eco-evolutionary understanding of endemism hotspots and refugia. Annals of Botany 122, 927 - 934. doi:10.1093/aob/mcy173
Klimešová J. 2018: Temperate herbs: an architectural analysis. Academia, Praha, 1 - 274.
Klimešová J., Martínková J. & Herben T. 2018: Horizontal growth: An overlooked dimension in plant trait space. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 32, 18 - 21. doi:10.1016/j.ppees.2018.02.002
Klimešová J., Martínková J. & Ottaviani G. 2018: Belowground plant functional ecology: Towards an integrated perspective. Functional Ecology 32, 2115 - 2126. doi:10.1111/1365-2435.13145
Kolodin P., Cempírková H., Bureš P., Horová L., Veleba A., Francová J., Adamec L. & Zedek F. 2018: Holocentric chromosomes may be an apomorphy of Droseraceae. Plant Systematics and Evolution 304, 1289 - 1296. doi:10.1007/s00606-018-1546-8
Le Bagousse-Pinguet Y., Liancourt P., Götzenberger L., de Bello F., Altman J., Brožová V., Chlumská Z., Dvorský M., Čapková K., Kopecky M., Řehaková K., Říha P., Lepš J. & Doležal J. 2018: A multi-scale approach reveals random phylogenetic patterns at the edge of vascular plant life. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 30, 22 - 30. doi:10.1016/j.ppees.2017.10.002
Lepš, J., Majeková, M., Vítová, A., Doležal, J. & de Bello, F. 2018: Stabilizing effects in temporal fluctuations: management, traits and species richness in high-diversity communities. Ecology 99, 360 - 371. doi:10.1002/ecy.2065
Loiola P. P., de Bello F., Chytrý M., Götzenberger L., Carmona C. P., Pyšek P. & Lososová Z. 2018: Invaders among locals: alien species decrease phylogenetic and functional diversity while increasing dissimilarity among native community members. Journal of Ecology 106, 2230 - 2241. doi:10.1111/1365-2745.12986
Lososová Z., Kovář P., Medvecká J., Mudrák O., Pergl J. & Prach K. 2018: Úvod: Flóra a vegetace antropogenních stanovišť. Zprávy České botanické společnosti 53, 199 - 205.
Maicher V., Safian S., Murkwe M., Przybylowicz L., Janeček Š., Fokam E. B., Pyrcz T., & Tropek R. 2018: Flying between raindrops: Strong seasonal turnover of several Lepidoptera groups in lowland rainforests of Mount Cameroon. Ecology and Evolution 8, 12761 - 12772. doi:10.1002/ece3.4704
Martens J. E. J., Tropek R., Dzekashu F. F., Maicher V., Fokam E. B. & Janeček Š. 2018: Communities of flower visitors of Uvariopsis dioica (Annonaceae) in lowland forests of Mt. Cameroon, with notes on its potential pollinators. African Journal of Ecology 56, 146 - 152. doi:10.1111/aje.12429
Martínková J., Klimeš A. & Klimešová J. 2018: No evidence for nutrient foraging in root-sprouting clonal plants. Basic and Applied Ecology 28, 27 - 36. doi:10.1016/j.baae.2018.03.002
Mudrák O., Fajmon K., Jongepierová I. & Prach K. 2018: Mass effects, clonality, and phenology but not seed traits predict species success in colonizing restored grasslands. Restoration Ecology 26, 489 - 496. doi:10.1111/rec.12588
Mudrák O. & Frouz J. 2018: Earthworms increase plant biomass more in soil with no earthworm legacy than in earthworm‐mediated soil, and favour late successional species in competition. Functional Ecology 32, 626 - 635. doi:10.1111/1365-2435.12999
Mudrák O. & Frouz J. 2018: Obnova ekosystémů na sokolovských výsypkách pomocí sukcesních procesů. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 174 - 178.