Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Bahram M., Koljalg U., Kohout P., Mirshahvaladi S. & Tedersoo L. 2013: Ectomycorrhizal fungi of exotic pine plantations in relation to native host trees in Iran: evidence of host range expansion by local symbionts to distantly related host taxa. Mycorrhiza 23, 11 - 19. doi:10.1007/s00572-012-0445-z
Doubková P., Kohout P. & Sudová R. 2013: Soil nutritional status, not inoculum identity, primarily determines the effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth of Knautia arvensis plants. Mycorrhiza 23, 561 - 572. doi:10.1007/s00572-013-0494-y
Doubková P., Vlasáková E. & Sudová R. 2013: Arbuscular mycorrhizal symbiosis alleviates drought stress imposed on Knautia arvensis plants in serpentine soil. Plant and Soil 370, 149 - 161. doi:10.1007/s11104-013-1610-7
Frantík T., Kovářová M., Koblihová H., Bartůňková K., Nývltová Z. & Vosátka M. 2013: Production of medically valuable stilbenes and emodin in knotweed. Industrial Crops and Products 50, 237 - 243. doi:10.1016/j.indcrop.2013.07.017
Janoušková M., Krak K., Wagg C., Štorchová H., Caklová P. & Vosátka M. 2013: Effects of Inoculum Additions in the Presence of a Preestablished Arbuscular Mycorrhizal Fungal Community. Applied and Environmental Microbiology 79, 6507 - 6515. doi:10.1128/AEM.02135-13
Kohout P., Těšitelová T., Roy M., Vohník M. & Jersáková J. 2013: A diverse fungal community associated with Pseudorchis albida (Orchidaceae) roots. Fungal Ecology 6, 50 - 64. doi:10.1016/j.funeco.2012.08.005
Kõljalg U., Nilsson R. H., Abarenkov K., Tedersoo L., Taylor A. F. S., Bahram M., Bates S. T., Bruns T. D., Bengtsson-Palme J., Callaghan T. M., Douglas B., Drenkhan T., Eberhardt U., Dueñas M., Grebenc T., Griffith G. W., Hartmann M., Kirk P. M., Kohout P., Larsson E., Lindahl B. D., Lücking R., Martín M. P., Matheny P. B., Nguyen N. H., Niskanen T., Oja J., Peay K. G., Peintner U., Peterson M., Põldmaa K., Saag L., Saar I., Schüßler A., Scott J. A., Senés C., Smith M. E., Suija A., Taylor D. L., Telleria M. T., Weiss M. & Larsson K. H. 2013: Towards a unified paradigm for sequence-based identification of fungi. Molecular Ecology 22, 5271 - 5277. doi:10.1111/mec.12481
Ponert J., Figura T., Vosolsobě S., Lipavská H., Vohník M. & Jersáková J. 2013: Asymbiotic germination of mature seeds and protocorm development of Pseudorchis albida (Orchidaceae) are inhibited by nitrates even at extremely low concentrations. Botany-Botanique 91, 662 - 670. doi:10.1139/cjb-2013-0082
Rydlová J., Püschel D., Janoušková M. & Vosátka M. 2013: Interactions of Plants with Arbuscular Mycorrhizal Fungi during Ecosystem Development at Post Mining Sites in Most Coal Basin (Czech Republic). In: Frouz J. (ed.) Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 153 - 171. doi:10.1201/b15502-10
Trakal L., Neuberg M., Száková J., Vohník M., Tejnecký V., Drábek O. & Tlustoš P. 2013: Phytoextraction and assisted phytoextraction of metals from agriculture used soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis 44, 1862 - 1872. doi:10.1080/00103624.2013.790403
Vlasáková B. 2013: Sexual regeneration on a tropical inselberg in French Guiana: an inselberg specialist versus a species with a wider ecological amplitude. Plant Ecology 214, 279 - 290. doi:10.1007/s11258-013-0167-0
Vohník M., Mrnka L., Lukešová T., Bruzone M. C., Kohout P. & Fehrer J. 2013: The cultivable endophytic community of Norway spruce ectomycorrhizas from microhabitats lacking ericaceous hosts is dominated by ericoid mycorrhizal Meliniomyces variabilis. Fungal Ecology 6, 281 - 292. doi:10.1016/j.funeco.2013.03.006
Vosátka M., Látr A., Gianinazzi S. & Albrechtová J. 2013: Development of arbuscular mycorrhizal biotechnology and industry: current achievements and bottlenecks. Symbiosis 58, 29 - 37. doi:10.1007/s13199-012-0208-9
Albrechtová J., Látr A., Nedorost L., Pokluda R., Posta K. & Vosátka M. 2012: Dual Inoculation with Mycorrhizal and Saprotrophic Fungi Applicable in Sustainable Cultivation Improves the Yield and Nutritive Value of Onion. Scientific World Journal 2012, 1 - 8. doi:10.1100/2012/374091
Dostálek J. & Frantík T. 2012: Případová studie: Pastva ovcí a koz na xerotermních trávnících. In: Machar, I., Drobilová, L. a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice I., II. - vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 87 - 95.
Dostálek J. & Frantík T. 2012: The impact of different grazing periods in dry grasslands on the expansive grass Arrhenatherum elatius L. and on woody species. Environmental Management 49, 855 - 861. doi:10.1007/s00267-012-9819-4
Dostálek J. & Frantík T. 2012: Vliv pastvy na omezování ovsíku vyvýšeného a dřevin. Ochrana přírody 67, 16 - 17.
Doubková P., Suda J. & Sudová R. 2012: The symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi contributes to plant tolerance to serpentine edaphic stress. Soil Biology & Biochemistry 44, 56 - 64. doi:doi:10.1016/j.soilbio.2011.09.011
Hernádi I., Sasvári Z., Albrechtová J., Vosátka M. & Posta K. 2012: Arbuscular mycorrhizal inoculant increases yield of spice pepper and affects the indigenous fungal community in the field. HortScience 47, 603 - 606.
Kohout P., Sýkorová Z., Čtvrtlíková M., Rydlová J., Suda J., Vohník M. & Sudová R. 2012: Surprising spectra of root-associated fungi in submerged aquatic plants. FEMS Microbiology Ecology 80, 216 - 235. doi:10.1111/j.1574-6941.2011.01291.x