Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku..
Maděra P., Kovářová M., Frantík T., Filipčík R., Novák J., Vencl Š., Maděrová L., Rozkot M., Kuchařová S., Václavková E., Truněčková J., Volková J., Nývltová Z. & Bartoš M. 2021: Effect of Knotweed in Diet on Physiological Changes in Pig. Agriculture 11/2021, 1 - 22. https://doi.org/10.3390/agriculture11020169
Mrnka L., Frantík T., Baldassare-Švecová E., Schmidt C.S., Vosátka M., Knot D., Šolcová O. & Hartl V. 2021: Clone-dependent browsing damage of poplar plantations and the repellent potential of Populus nigra × P. maximowiczii ʻMax-4’. Forest Ecology and Management 483/2021, 1 - 8. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118888
Schmidt C.S., Mrnka L, Frantík T., Lovecka P., Fenclová M., Demnerová K. & Vosátka M. 2021: Bacterial and fungal endophyte communities in healthy and diseased oilseed rape and their potential for biocontrol of Sclerotinia and Phoma disease. Scientific Reports 11/2021, 1 - 17. https://doi.org/10.1038/s41598-021-81937-7
Bhave A., Schulzová V., Mrnka L. & Hajšlová J. 2020: Influence of Harvest Date and Postharvest Treatment on Carotenoid and Flavonoid Composition in French Marigold Flowers. Journal of Agricultural and Food Chemistry 68, 7880 - 7889. doi:10.1021/acs.jafc.0c02042
Cofré N., Becerra A. G., Marro N., Domínguez L. & Urcelay C. 2020: Soybean growth and foliar phosphorus concentration mediated by arbuscular mycorrhizal fungi from soils under different no-till cropping systems. Rhizosphere 16, 1 - 7. doi:10.1016/j.rhisph.2020.100254
Heřmanová Z., Bruthansová J., Holcová K., Mikuláš R., Kočová Veselská M., Kočí T., Dudák J. & Vohník M. 2020: Benefits and limits of x-ray micro-computed tomography for visualization of colonization and bioerosion of shelled organisms. Palaeontologia Electronica 23, 1 - 15. doi:10.26879/1048
Hoang, L., Beneš, F., Fenclová, M., Kronusová, O., Švarcová, V., Řehořová, K., Baldassarre Švecová, E., Vosátka, M., Hajšlová, J., Kaštánek, P., Viktorová J. & Ruml, T. 2020: Phytochemical composition and in vitro biological activity of Iris spp. (Iridaceae): A new source of bioactive constituents for the inhibition of oral bacterial biofilms. Antibiotics-Basel 9, 1 - 20. doi:10.3390/antibiotics9070403
Janoušková M. & Caklová P. 2020: Molecular quantification of arbuscular mycorrhizal fungal root colonization. In: Ferrol N. & Lanfranco L (eds.) Arbuscular Mycorrhizal Fungi. Methods and Protocols. Springer Science + Business Media, New York., 73 - 91. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0603-2
Kolátková V., Čepička I., Gargiulo G. M. & Vohník M. 2020: Enigmatic phytomyxid parasite of the alien seagrass Halophila stipulacea: new insights into its ecology, phylogeny, and distribution in the Mediterranean Sea. Microbial Ecology 79, 631 - 643. doi:10.1007/s00248-019-01450-3
Mrnka L., Koukol O., Hrabal R. & Novák F. 2020: Interactions of saprotrophic and root symbiotic fungi control the transformation of humic substances and phosphorus in Norway spruce needle litter. Soil Biology & Biochemistry 149, 1 - 11. doi:10.1016/j.soilbio.2020.107919
Nouri E., Matinizadeh M., Moshki A., Zolfaghari A., Rajaei S. & Janoušková M. 2020: Arbuscular mycorrhizal fungi benefit drought-stressed Salsola laricina. Plant Ecology 221, 683 - 694. doi:10.1007/s11258-020-01042-z
Pauwels R., Jansa J., Püschel D., Müller A., Graefe J, Kolb S. & Bitterlich M. 2020: Root growth and presence of Rhizophagus irregularis distinctly alter substrate hydraulic properties in a model system with Medicago truncatula. Plant and Soil 457, 131 - 151. https://doi.org/10.1007/s11104-020-04723-w
Püschel D., Bitterlich M., Rydlová J. & Jansa J. 2020: Facilitation of plant water uptake by an arbuscular mycorrhizal fungus: a Gordian knot of roots and hyphae. Mycorrhiza 30, 299 - 313. doi:10.1007/s00572-020-00949-9
Rocha I., Souza-Alonso P., Pereira G., Ma Y., Vosátka M., Freitas H. & Oliveira R. S. 2020: Using microbial seed coating for improving cowpea productivity under a low-input agricultural system. Journal of the Science of Food and Agriculture 100, 1092 - 1098. doi:10.1002/jsfa.10117
Rydlová J. & Püschel D. 2020: Arbuscular mycorrhiza, but not hydrogel, alleviates drought stress of ornamental plants in peat-based substrate. Applied Soil Ecology 146, 1 - 8. doi:doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.103394
Schmidt C. S., Mrnka L., Frantík T., Bárnet M., Vosátka M., & Baldassarre Švecová E. 2020: Impact of protein hydrolysate biostimulants on growth of barley and wheat and their interaction with symbionts and pathogens. Agricultural and Food Science 29, 177 - 193. https://doi.org/10.23986/afsci.84790
Sudová R., Kohout P., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Suda J., Voříšková J. & Kolaříková Z. 2020: Diverse fungal communities associated with the roots of isoetid plants are structured by host plant identity. Fungal Ecology 45, 1 - 15. doi:10.1016/j.funeco.2020.100914
Šantrůčková M., Dostálek J. & Frantík T. 2020: Vegetation succession in extensive abandoned tall-trunk cherry orchards: a case study on Kaňk Mountain near Kutná Hora (Czech Republic). Hacquetia 19, 127 - 136. doi:10.2478/hacq-2019-0017
Vlk L., Tedersoo L., Antl T., Větrovský T., Abarenkov K., Pergl J., Albrechtová J., Vosátka M., Baldrian P., Pyšek P. & Kohout P. 2020: Alien ectomycorrhizal plants differ in their ability to interact with co-introduced and native ectomycorrhizal fungi in novel sites. ISME Journal 14, 2336 - 2346. doi:10.1038/s41396-020-0692-5