Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hofmeister J., Pouska V., Palice Z., Šoun J., Gloor R., Brabec M. & Vondrák J. 2024: Hot-spots of epiphytic and epixylic lichens in fragmented temperate forests are underpinned by microhabitat heterogeneity and spatiotemporal habitat continuity. Biological Conservation 292, 1 - 9. doi:10.1016/j.biocon.2024.110563
Kantelinen A., Svensson M., Malíček J., Vondrák J., Thor G., Palice Z., Svoboda S. & Myllys L. 2024: Kantelinen A., Svensson M., Malíček J., Vondrák J., Thor G., Palice Z., Svoboda S. & Myllys L. MycoKeys 106, 327 - 353. doi:10.3897/mycokeys.106.123484
Kaplan Z., Danihelka J., Prančl J., Chrtek J. Jr., Ducháček M., Šumberová K., Nunvářová Kabátová K., Taraška V. & Wild J. 2024: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 13. Preslia 96, 1 - 96. doi:10.23855/preslia.2024.001
Lososová Z., Danihelka J., Dřevojan P., Hájek O., Kalusová V., Večeřa M., Chytrý K., Chytrý M., Čeplová N., Filippov P., Jiroušek M., Kadaš D., Kalníková V., Knollová I., Macků M., Niederle J., Novák P., Rohel J., Rotreklová O., Řepka R., Řezníčková M., Šmerdová E., Šumberová K., Veselý P., Vymazalová M., Wirth T. & Tichý L. 2024: Flora of the city of Brno, Czech Republic. Preslia 96, 123 - 147. doi:10.23855/preslia.2024.123
Svensson M., Ekman S., Arup U., Eide Ekman L., Hammarström O., Isaksson R., Jonsson F., Palice Z., Vicente R. & Westberg M. 2024: Further additions to the Swedish flora of lichenised fungi. Graphis Scripta 36, 15 - 49. doi:-
Bouda F., Ghlimová H., Hlisnikovský D., Jerhot Š., Syrovátková L., Uhlík P. & Malíček J. 2023: Lišejníky zaznamenané během 34. bryologicko-lichenologických dní na Drahanské vrchovině. Bryonora 71, 42 - 53. https://botanospol.cz/cs/node/7068
Ducháček M. & Kaplan Z. 2023: Physalis grisea. Zprávy České botanické společnosti 58, 112 - 116.
Elliott T. L., Larridon I., Barrett R. L., Bruhl J. J., Costa S. M., Escudero M., Hipp A. L., Jimenez-Mejías P., Kirschner J., Luceño M., Márquez-Corro J. I., Martín-Bravo S., Roalson E. H., Semmouri I., Spalink D., Thomas W. W., Villaverde T., Wilson K. L. & Muasya A. M. 2023: Addressing inconsistencies in Cyperaceae and Juncaceae taxonomy: Comment on Brožová et al. (2022). Molecular Phylogenetics and Evolution 179, 1 - 4. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107665
Kaplan Z., Bétrisey S., Sonnenwyl V., Détraz-Méroz J. & Kozlowski G. 2023: Typification of the name Ranunculus rionii (Ranunculaceae). PhytoKeys 226, 159 - 166. doi:10.3897/phytokeys.226.103309
Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Prančl J., Velebil J., Dřevojan P., Ducháček M., Businský R., Řepka R., Maděra P., Galušková H., Wild J. & Brůna J. 2023: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 12. Preslia 95, 1 - 118. doi:10.23855/preslia.2023.001
Kaplan Z., Prančl J. & Koutecký P. 2023: (2962) Proposal to conserve the name Ranunculus rionii against R. bauhini (Ranunculaceae). Taxon 72, 671 - 672. doi:10.1002/tax.12970
Kirschner J. & Štěpánek J. 2023: A taxonomic revision of Taraxacum sect. Dissecta, a continental steppe group common in Siberia and adjacent regions of Central Asia. Phytotaxa 590, 1 - 67. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.590.1.1
Kirschner J. & Štěpánek J. 2023: Towards a revision of Taraxacum sect. Macrocornuta (Asteraceae, Crepidinae), an Irano-Turanian group with prevailing sexual reproduction. Phyton - Annales Rei Botanicae, 41 - 74. doi:10.12905/0380.phyton62-63-2023-0041
Klinkovská K., Kučerová A., Pustková Š., Rohel J., Slachová K., Sobotka V., Szokala D., Danihelka J., Kočí M., Šmerdová E. & Chytrý M. 2023: Subalpine vegetation changes in the Eastern Sudetes (1973–2021): Effects of abandonment, conservation management and avalanches. Applied Vegetation Science 26, 1 - 19. doi:10.1111/avsc.12711
Knudsen K., Kocourková J., Hodková E., Dart J., Dolnik C., Malíček J. & Obermayer W. 2023: Exploring the Sarcogyne phylogeny: three new species and four new reports from Europe and North America (Austria, Czech Republic, Greece, Germany, Romania, U.S.A.). Herzogia 36, 445 - 469. https://doi.org/10.13158/heia.36.2.2023.445
Knudsen K., Kocourková J., Hodková E., Dart J., Huereca A. & Malíček J. 2023: Three new species of Trimmatothelopsis (Acarosporales, Acarosporaceae) from southwestern North America. MycoKeys 99, 251 - 268. https://doi.org/10.3897/mycokeys.99.102965
Knudsen K., Kocourková J., Hodková E., Malíček J. & Wang Y. 2023: Acarosporaceae of New Mexico: eight new species of Acarospora and Sarcogyne. Western North American Naturalist 83, 51 - 88. https://doi.org/10.3398/064.083.0105
Knudsen K., van Zon S., Tsurykau A., Kocourková J., Hodková E., Huereca A. & Malíček J. 2023: Sarcogyne (Acarosporaceae) on calcareous rock in Europe and North America. Herzogia 36, 52 - 71. doi:10.13158/heia.36.1.2023.52
Krahulec F., Kirschner J. & Krahulcová A. 2023: Valeriana dacica, a distinctive tetraploid in the Eastern Carpathians. Phytotaxa 629, 210 - 222. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.629.3.3
Lipánová V., Nunvářová Kabátová K., Zeisek V., Kolář F. & Chrtek J. 2023: Evolution of the Sabulina verna group (Caryophyllaceae) in Europe: A deep split, followed by secondary contacts, multiple allopolyploidization and colonization of challenging substrates. Molecular Phylogenetics and Evolution 189, 1 - 16. doi:10.1016/j.ympev.2023.107940