Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. & Pyšek P. 2021: Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. Preslia 93, 1 - 87. doi:10.23855/preslia.2021.001
Axmanová I., Robovský J., Tichý L., Danihelka J., Troeva E., Protopopov A. & Chytrý M. 2020: Habitats of Pleistocene megaherbivores reconstructed from the frozen fauna remains. Ecography 43, 703 - 713. doi:10.1111/ecog.04940
Aykurt C., Fehrer J., Sarı Yol D., Kaplan Z., Bambasová V., Deniz İ. G., Aydemir E. & İmir N. 2020: Taxonomic treatment and phylogenetic analysis of the family Potamogetonaceae in Turkey. Taxon 69, 1172 - 1190. doi:10.1002/tax.12364
Brabec J., Krinke L., Štefánek M., Kirschner J. & Kirschnerová L. 2020: Současný stav rozšíření hořečku nahořklého (Gentianella amarella) v ČR. Zprávy České botanické společnosti 55, 221 - 278.
Danihelka J., Knollová I. & Řezníčková M. 2020: Ořechokřídlec klandonský (Caryopteris ×clandonensis) zplanělý na Brněnsku. Acta rerum naturalium 24, 13 - 18.
Fischer F. M., Chytrý K., Těšitel J., Danihelka J. & Chytrý M. 2020: Weather fluctuations drive short‐term dynamics and long‐term stability in plant communities: A 25‐year study in a Central European dry grassland. Journal of Vegetation Science 31, 711 - 721. doi:10.1111/jvs.12895
Frisch A., Klepsland J., Palice Z., Bendiksby M., Tønsberg T. & Holien H. 2020: New and noteworthy lichens and lichenicolous fungi from Norway. Graphis Scripta 32, 1 - 47. doi:nemá DOI
Heredia G., Li D. W., Wendt L., Réblová M., Arias R. M., Gamboa-Angulo M., Štěpánek V., Stadler M. & Castañeda-Ruíz R. F. 2020: Natonodosa speciosa gen. et sp. nov. and rediscovery of Poroisariopsis inornata: neotropical anamorphic fungi in Xylariales. Mycological Progress 19, 15 - 30. doi:10.1007/s11557-019-01537-8
Chrtek J., Mráz P., Belyayev A., Paštová L., Mrázová V., Caklová P., Josefiová J., Zagorski D., Hartmann M., Jandová M., Pinc J. & Fehrer J. 2020: Evolutionary history and genetic diversity of apomictic allopolyploids in Hieracium s.str. (Asteraceae): morphological versus genomic features. American Journal of Botany 107, 66 - 90. doi:10.1002/ajb2.1413
Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. 2020: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. Preslia 92, 255 - 340. doi:10.23855/preslia.2020.255
Kirschner J. & Prausová R. 2020: Juncus ensifolius. Zprávy České botanické společnosti 55, 80 - 81.
Kirschner J., Štěpánek J., Klimeš L., Dvorský M., Brůna J., Macek M. & Kopecký M. 2020: The Taraxacum flora of Ladakh, with notes on the adjacent regions of the West Himalaya. Phytotaxa 457, 1 - 409. doi:10.11646/phytotaxa.457.1.1
Knotek A., Konečná V., Wos G., Požárová D., Šrámková G., Bohutínská M., Zeisek V., Marhold K. & Kolář F. 2020: Parallel alpine differentiation in arabidopsis arenosa. Frontiers in Plant Science 11, 1 - 12. doi:10.3389/fpls.2020.561526
Konečná V., Yant L. & Kolář F. 2020: The evolutionary genomics of serpentine adaptation. Frontiers in Plant Science 11, 1 - 10. doi:10.3389/fpls.2020.574616
Malíček J. 2020: Lišejníky NPR Kohoutov na Křivoklátsku. Bryonora 66, 25 - 33.
Malíček J. & Koukol O. 2020: Epifytické organismy - otrlí bojovníci s hlubokým citem pro životní prostředí. Živa 68, 34 - 36.
Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2020: Lišejníky pralesa Hojná voda v Novohradských horách. Bryonora 66, 51 - 61.
Malíček J., Palice Z., Vondrák J. & Tønsberg T. 2020: Japewia aliphatica (Lecanoraceae, lichenized Ascomycota), a new acidophilous, sorediate-blastidiate lichen from Europe. Phytotaxa 461, 21 - 30. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.461.1.3
Nimis P. L. & Vondrák J. 2020: 26) Blastenia. Keys to the Lichens of Italy, University of Trieste, Dept. of Biology. http://italic.units.it/flora/index.php?procedure=ext_key_home&key_id=2013
Nimis P. L. & Vondrák J. 2020: 27) Crustose Teloschistaceae. Keys to the lichens of Italy, University of Trieste, Dept. of Biology. http://italic.units.it/flora/index.php?procedure=ext_key_home&key_id=2040