Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hájek M., Hájková P. & Roleček J. 2020: A novel dataset of permanent plots in extremely species-rich temperate grasslands. Folia Geobotanica 55, 257 - 268. https://doi.org/10.1007/s12224-020-09372-6
Hájková P., Peterka T. and Roleček J. 2020: Interesting records of rare bryophytes in old fen deposits 3. Bryonora/ČBS/Praha 66, 1 - 7.
Chytrý M., Hájek M., Kočí M., Pešout P., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R., Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2020: Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 1 - 172.
Chytrý M., Tichý L., Boublík K., Černý T., Douda J., Hájek M., Hájková P., Hédl R., Kočí M., Krahulec F., Kučera T., Landucci F., Láníková D., Lososová Z., Navrátilová J., Petřík P., Preislerová Z., Řezníčková M., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Vítková M. & Zelený D. 2020: Czech Veg-ESy: Expert system for automatic classification of vegetation plots from the Czech Republic. Zenodo.org. doi:10.5281/zenodo.3605562
Novák P., Willner W., Zukal D., Kollár J., Roleček J., Świerkosz K., Ewald J., Wohlgemuth T., Csiky J., Onyshchenko V. & Chytrý M. 2020: Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia 92, 1 - 34. https://doi.org/10.23855/preslia.2020.001
Roleček J., Klinkovská K. & Dřevojan P. 2020: Liliová hora u Lulče na Vyškovsku – významná lokalita teplomilné flóry a vegetace. Zprávy vlastivědného muzea v Olomouci 2020, 16 - 29.
Roleček J., Landucci F. & Šumberová K. 2020: Společenstvo vysokých ostřic s dominantní Carex buxbaumii na Hrabanovské černavě. Muzeum a současnost 31, 35 - 45.
Roleček J. & Řepka R. 2020: Formerly coppiced old growth stands act as refugia of threatened biodiversity in a managed steppic oak forest. Forest Ecology and Management 472, 1 - 7. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118245
Roleček J., Svitavská Svobodová H., Jamrichová E., Dudová L., Hájková P., Kletetschka G., Kuneš P. & Abraham V. 2020: Conservation targets from the perspective of a palaeoecological reconstruction: the case study of Dářko peat bog in the Czech Republic. Preslia 92, 87 - 114. doi:10.23855/preslia.2020.087
Roleček J. & Šťastný M. 2020: Nález zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) u Žehuně ve středním Polabí po 75 letech. Bohemia centralis 36, 7 - 15.
Vítková M., Sádlo J., Roleček J., Petřík P., Sitzia T., Müllerová J. & Pyšek P. 2020: Robinia pseudoacacia dominated vegetation types of Southern Europe: species composition, history, distribution and management. Science of the Total Environment 707, 10 March 2020, 1 - 19. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.134857
Chytrý M., Hájek M., Kočí M., Pešout P., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R., Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2019: Red List of Habitats of the Czech Republic. Ecological Indicators 106, 1 - 12. doi:10.1016/j.ecolind.2019.105446
Kuneš P., Abraham V., Werchan B., Plesková Z., Fajmon K., Jamrichová E. & Roleček J. 2019: Relative pollen productivity estimates for vegetation reconstruction in central-eastern Europe inferred at local and regional scales. Holocene 29, 1708 - 1719. doi:10.1177/0959683619862026
Novák J., Roleček J., Dresler P. & Hájek M. 2019: Soil charcoal elucidates the role of humans in the development of landscape of extreme biodiversity. Land Degradation and Development 30, 1607 - 1619. doi:10.1002/ldr.3350
Roleček J. 2019: Dva starší nepublikované nálezy pabourovců (Lemonia spp.) (Brahmaeidae, Lepidoptera) na česko-moravském pomezí. Acta rerum naturalium 22, 37 - 38.
Roleček J. & Dřevojan P. 2019: New data on distribution of the endangered species Viola jooi (Violaceae) in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal 76, 526 - 532. http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj76.06.526
Roleček J., Dřevojan P., Hájková P. & Hájek M. 2019: Report of new maxima of fine-scale vascular plant species richness recorded in East-Central European semi-dry grasslands. Tuexenia 39, 423 - 431. https://doi.org/10.14471/2019.39.008
Roleček J., Dřevojan P. & Šmarda P. 2019: First record of Festuca amethystina L. from the Transylvanian Basin (Romania). Contributii Botanice 54, 91 - 97. https://doi.org/10.24193/Contrib.Bot.54.6
Roleček J. & Hájek M. 2019: Comeback středoevropské lesostepi. Vesmír 98, 424 - 427. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-7/comeback-stredoevropske-lesostepi.html
Roleček J., Hájek M., Dřevojan P., Prokešová H., Fajmon K., Těšitel J., Daněk P., Hájková P., Jongepierová I., Novák P., Poluyanov A. V., Shumska N. V. & Chorney I. I. 2019: Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslands in Western Podolia (Ukraine). Phytocoenologia 49, 349 - 367. https://doi.org/10.1127/phyto/2019/0255