Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Malíček J., Bouda F. & Syrovátková L. 2019: Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů na Broumovsku. Bryonora 63, 13 - 22.
Malíček J., Man M. & Novotný P. 2019: DaLiBor – nejobsáhlejší databáze rozšíření mechorostů a lišejníků v ČR. Botanika 7, 7 - 9.
Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Kostovčík M., Lenzová V. & Hofmeister J. 2019: Lichens in old‑growth and managed mountain spruce forests in the Czech Republic: assessment of biodiversity, functional traits and bioindicators. Biodiversity and Conservation 28, 3497 - 3528. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01834-4
Man M. & Wild J. 2019: DaLiBor..
Mráz P., Zdvořák P., Hartmann M., Štefánek M. & Chrtek J. 2019: Can obligate apomixis and more stable reproductive assurance explain the distributional successes of asexual triploids in Hieracium alpinum (Asteraceae)? Plant Biology 21, 227 - 236. doi:10.1111/plb.12930
Němečková H., Krak K. & Chrtek jun. J. 2019: Complex pattern of ploidal nad genetic variation in Seseli libanotis (Apiaceae). Annales Botanici Fennici 56, 57 - 77. doi:10.5735/085.056.0111
Palice Z. 2019: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXI. Bryonora 63, 35 - 39.
Palpurina S., Chytrý M., Hölzel N., Tichý L., Wagner V., Horsák M., Axmanová I., Hájek M., Hájková P., Freitag M., Lososová Z., Mathar W., Tzonev R., Danihelka J. & Dřevojan P. 2019: The type of nutrient limitation affects the plant species richness–productivity relationship: evidence from dry grasslands across Eurasia. Journal of Ecology 107, 1038 - 1050. doi:10.1111/1365-2745.13084
Paukov A., Davydov E., Nordin A., Roux C., Senkardesler A., Sohrabi M., Vondrák J., Frolov I. V., Teptina A. Y. & Shiryaeva A. S. 2019: Three new species, new combinations and a key to known species of Lobothallia (Megasporaceae). Lichenologist 51, 301 - 322. doi:10.1017/S0024282919000264
Ravera S., Puglisi M., Vizzini A., Totti C., Arosio G., Benesperi R., Bianchi E., Boccardo F., Briozzo I., Dagnino D., De Giuseppe A. B., Dovana F., Di Nuzzo L., Fascetti S., Gheza G., Giordani P., Malíček J., Mariotti M. G., Mayrhofer H., Minuto L., Nascimbene J., Nimis P. L., Martellos S., Passalacqua N. G., Pittao E., Potenza G., Puntillo D., Rosati L., Sicoli G., Spitale D., Tomaselli V., Trabucco R., Turcato C., Vallese C. & Zardini M. 2019: Notulae to the Italian flora of algae, bryophytes, fungi and lichens: 8. Italian Botanist 8, 47 - 62.
Rejlová L., Chrtek J., Trávníček P., Lučanová M., Vít P. & Urfus T. 2019: Polyploid evolution: The ultimate way to grasp the nettle. PLoS One 14, 1 - 24. doi:10.1371/journal.pone.0218389
Šmarda P., Knápek O., Březinová A., Horová L., Grulich V., Danihelka J., Veselý P., Šmerda J., Rotreklová O. & Bureš P. 2019: Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species. Preslia 91, 117 - 142. doi:10.23855/preslia.2019.117
Šoun J., Malíček J. & Vondrák J. 2019: Zajímavé nálezy lišejníků v Brdech a na Rokycansku. Erica 26, 45 - 64.
Untereiner W. A., Yue Q., Chen L., Li Y., Bills G. F., Štěpánek V. & Réblová M. 2019: Phialophora section Catenulatae disassembled: New genera, species, and combinations and a new family encompassing taxa with cleistothecial ascomata and phialidic asexual states. Mycologia 111, 998 - 1027. doi:10.1080/00275514.2019.1663106
Vondrák J., Frolov I., Davydov E., Yakovchenko L., Malíček J., Svoboda S. & Kubásek J. 2019: The lichen family Teloschistaceae in the Altai-Sayan region (Central Asia). Phytotaxa 396, 1 - 66. doi:10.11646/phytotaxa.396.1.1
Vondrák J. & Kubásek J. 2019: Epiphytic and epixylic lichens in forests of the Šumava mountains in the Czech Republic, abundance and frequency assessments. Biologia 74, 405 - 418. doi:10.2478/s11756-019-00207-0
Vondrák J., Urbanavichus G., Palice Z., Malíček J., Urbanavichene I., Kubásek J. & Ellis C. 2019: The epiphytic lichen biota of Caucasian virgin forests: a comparator for European conservation. Biodiversity and Conservation 28, 3257 - 3276. doi:10.1007/s10531-019-01818-4
Wos G., Mořkovská J., Bohutínská M., Šrámková G., Knotek A., Lučanová M., Španiel S., Marhold K. & Kolář F. 2019: Role of ploidy in colonization of alpine habitats in natural populations of Arabidopsis arenosa. Annals of Botany 124, 255 - 268. doi:10.1093/aob/mcz070
Zakeri Z., Otte V., Sipman H., Malíček J., Cubas P., Rico V. J., Lenzová V., Svoboda D. & Divakar P. K. 2019: Discovering cryptic species in the Aspiciliella intermutans complex (Megasporaceae, Ascomycota) – First results using gene concatenation and coalescent-based species tree approaches. PLoS One 14, 1 - 22. doi:10.1371/journal.pone.0216675
Berger F., Breuss O., Malíček J. & Türk R. 2018: Lichens in the primeval forest areas ‘Großer Urwald’ and ‘Kleiner Urwald’ (Rothwald, ‘Dürrenstein Wilderness Area’, Lower Austria, Austria). Herzogia 31, 716 - 731.