Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1107. Verbascum phlomoides L. - divizna sápovitá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 100 - 100.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1108. Verbascum densiflorum BERTOL. - divizna velkokvětá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 101 - 101.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1109. Gratiola officinalis L. - konitrud lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 101 - 101.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1111. Limosella aquatica L. - blatěnka vodní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 102 - 102.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1114. Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 104 - 104.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1115. Scrophularia umbrosa DUMORT. - krtičník křídlatý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 104 - 104.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1116. Misopates orontium (L.) RAFIN. - šklebivec přímý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 105 - 105.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1117. Microrrhinum minus (L.) FOURR. - hledíček menší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 105 - 105.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1119. Linaria genistifolia (L.) MILL. - lnice kručinkolistá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 106 - 106.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1120. Cymbalaria muralis G., M. et SCH. - zvěšinec zední. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 107 - 107.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1123. Digitalis purpurea L. - náprstník červený. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 108 - 108.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1124. Digitalis grandiflora MILL. - náprstník velkokvětý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 109 - 109.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1127. Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia - rozrazil douškolistý pravý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 110 - 110.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1128. Veronica arvensis L. - rozrazil rolní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 111 - 111.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1134. Veronica filiformis SM. - rozrazil nitkovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 114 - 114.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1137. Veronica montana L. - rozrazil horský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 115 - 115.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1138. Veronica scutellata L. - rozrazil štítkovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 116 - 116.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1143. Melampyrum nemorosum L. - černýš hajný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4 Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 118 - 118.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1144. Melampyrum bohemicum KERNER - černýš český. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 119 - 119.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1145. Melampyrum sylvaticum agg. - černýš lesní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 119 - 119.