Vědci Botanického ústavu objevili nový typ soužití řas a hub

Vědci Botanického ústavu AV ČR popsali symbiotický vztah mezi houbami a řasami, který byl doposud ve vědeckém světě přehlížen. Pro soužití řas s kornatcovitými stopkovýtrusými houbami, které se zcela běžně vyskytuje v lesích mírného pásu, zavedli nový termín alkobioza.

Celá tisková zpráva zde: 28022023_TZ_Alkobioza.docx [docx, 710 KB]