Organizační struktura

Organizační struktura Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Schéma zde

Ředitel: Doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Zástupce ředitele: Prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Zástupkyně ředitele pro ekonomiku: Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová
Zástupkyně ředitele pro provoz: Ing. Lenka Hrubá

Sekretariát ředitele: Ing. Renata Audyová, Radka Staňová
Projektové oddělení – vedoucí: Mgr. Pavla Růžková, Ph.D.
Oddělení informačních technologií – vedoucí: Bc. Jana Vojířová
PR a marketingový manažer: Mgr. Miroslava Dvořáková

Dozorčí rada
Předseda: Ing. Petr Bobák, CSc., AV ČR
Místopředseda: RNDr. Jan Štěpánek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Členové:
Doc. Ing. Marcel Honza, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Brno
Ing. Sylva Vladíková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice
Ing. Tomáš Wencel, MBA, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha

Rada pracoviště
Předseda: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Místopředseda: RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Členové:
Doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.,
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 4 – Krč
Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Třeboň
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Č. Budějovice
Mgr. Jindřich Chrtek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Mgr. Martina Janoušková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Mgr. Jan Roleček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno

Vědecký tajemník: Mgr. Tereza Chýlová

Středisko vědeckých informací

Vedoucí
Hlavní knihovna Průhonice Helena Zbuzková
Pobočka střediska vědeckých informací v Třeboni Marie Kalátová

Časopis Folia Geobotanica
Redaktoři:
Mgr. Petr Dostál, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice (šéfredaktor, hlavní redaktor pro oblast ekologie)
Mgr. Petr Koutecký, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (hlavní redaktor pro oblast systematiky)
Kompletní redakční rada časopisu

Časopis Botanika
Šéfredaktor: RNDr. Petr Petřík, PhD.

Herbář PRA
Vedoucí: RNDr. Jan Štěpánek, CSc.

Vědecké pracoviště Průhonice

Vedoucí: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
Vedoucí Zástupce vedoucího
Taxonomické oddělení Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Oddělení populační ekologie Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
Oddělení ekologie invazí Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. RNDr. Lenka Moravcová, CSc.
Oddělení mykorhizních symbióz a optická laboratoř Mgr. Martina Janoušková, Ph.D. RNDr. Jana Rydlová, Dr.
Oddělení GIS a DPZ Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. Mgr. Jana Müllerová, Ph.D.
Oddělení evoluční biologie rostlin Ing. Mgr. Pavel Trávníček, Ph.D.
Pokusná zahrada Ing. Miroslav Chmelař
Analytická laboratoř Ing. Ivana Plačková
Laboratoře molekulární biologie Dr. Judith Fehrer
Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie Dr. Alexander Beliaev

Vědecké pracoviště Třeboň

Vedoucí: RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D.
Sekretariát: Romana Hulíková, Markéta Poslová
Vedoucí Zástupce vedoucího
Centrum pro algologii RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.  Mgr. Pavel Přibyl, Ph.D.
Oddělení funkční ekologie Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení experimentální a funkční morfologie prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. RNDr. Jana Martínková, Ph.D.
Analytická laboratoř Třeboň Hana Strusková
Experimentální zahrada a sbírka vodních
a mokřadních rostlin
Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Technické oddělení Třeboň Ing. Jiří Liška

Vědecké pracoviště Brno

Vedoucí: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.
Vedoucí Zástupce vedoucího
Oddělení vegetační ekologie Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D. Péter Szabó, Ph.D.
Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Paleoekologická laboratoř Mgr. Markéta Fránková, Ph.D. Mgr. Přemysl Bobek

Správa Průhonického parku a genofondové sbírky

Vedoucí: Ing. Jiří Šmída
Vedoucí provozu: Ing. Ivan Staňa

Vedoucí
Oddělení Průhonický park I. (Park) Lukáš Hofman
Oddělení Průhonický park II. (Obora) funkce vedoucího není obsazena
Oddělení genofondové sbírky RNDr. Pavel Sekerka
Oddělení Alpinum Ing. Lukáš Hrdinka
Oddělení pro propagaci a vztahy s veřejností Ing. Barbora Kačmáčková

Ekonomicko-personální úsek (řízený zástupkyní ředitele pro ekonomiku)

Vedoucí
Personální oddělení Ing. Lenka Tesková
Oddělení účtárny Ing. Zuzana Strnadová

Technicko-správní úsek (řízený zástupkyní ředitele pro provoz)

Vedoucí
Oddělení investičních akcí
Oddělení Správy majetku Eva Vašnovská
Oddělení technických služeb  Rostislav Šimeček
Oddělení konferenčního a společenského centra Petra Janďourková