Laboratoř průtokové cytometrie

Laboratoř průtokové cytometrie byla založena v září 2000 a je nyní součástí Oddělení evoluční biologie rostlin. Zabývá se rychlým stanovením obsahu jaderné DNA (velikosti genomu) v relativních i absolutních jednotkách. Získané údaje jsou využívány ke studiu diverzity a dynamiky polyploidních komplexů cévnatých rostlin či ke zhodnocení evolučních a ekologických důsledků genomové duplikace (polyploidie) a variability v chromozomových počtech (aneuploidie).

Další okruhy řešených otázek zahrnují studium vlivu velikosti jaderného genomu na vlastnosti organismů a stanovení způsobů reprodukce. Nespornou výhodou průtokové cytometrie je značná rychlost analýz, která umožňuje analyzovat rozsáhlé populační vzorky a získat tak informace o cytotypové variabilitě na různých úrovních organizace i na různých prostorových a časových škálách. Ve studiích je kladen důraz na propojení cytometrických technik s dalšími metodickými přístupy, zejména s molekulárními analýzami.

průtokový cytometr

Přístrojové vybavení laboratoře čítá průtokový cytometr Partec CyFlow Space (vybavený UV-čipem) využívaný zejména pro stanovení stupně ploidie, průtokové cytometry Partec CyFlow SL a Partec CyFlow Space (oba vybavené diodovým laserem 532 nm) využívané zejména pro stanovení absolutní velikosti jaderného genomu, a přístroj CytoFlex (Beckman Coulter) se čtyřmi světelnými zdroji s variabilním nastavením (pro stanovení ploidního stupně i velikosti genomu), které je v obou případech doplněné o boční (side scatter, SSC) i přímý (forward scatter, FSC) rozptyl. Používá se zejména pro analýzy s vysokým rozlišením.

 

Ceník externích zakázek

Zájemci o služby laboratoře si po zaučení a pod dohledem pracovníků analyzují své vzorky sami. Cena zahrnuje spotřební materiál pro analýzy, častěji opotřebovávané náhradní díly přístroje a materiál pro jeho běžné čištění a občasnou kalibraci.

Při zpracování zaměstnanci laboratoře se přičítá hodinová sazba 200,- Kč (v projektech společného pracoviště s PřF UK) / 300,- Kč (v ostatních případech).

 

Typ analýzy

Cena za 1 vzorek pro:

projekty společného pracoviště s PřF UK

      ostatní

Stanovení relativní velikosti genomu (stupně ploidie) z čerstvého rostlinného materiálu vzhledem ke standardu se známou ploidií (postupem s centrifugací i bez centrifugace), s použitím DAPI a UV lampy        

40,- Kč

80,- Kč

Stanovení absolutní velikosti jaderného genomu z čerstvého rostlinného materiálu s použitím propidium jodidu a laseru                     

45,- Kč

90,- Kč

 

Kontakt