Laboratoře molekulární biologie

Laboratoře molekulární biologie

Lidé 

Laboratoře molekulární biologie vznikly od 1. 1. 2018 sloučením Laboratoře analýzy DNA s Laboratoří populační genetiky. Zajišťují vědcům z BÚ moderní zázemí potřebné pro analýzu DNA u rostlin a hub. Nabízejí široké spektrum technik izolace DNA z různých zdrojů (např. listů, kořenů, herbářových položek, houbových kultur, půdy) v různě velkých souborech (až po stovky vzorků), vybavení pro analýzu délky fragmentů DNA, Real-Time PCR, přípravu knihoven pro NGS a klonování. Kromě technického a materiálového vybavení zajišťuje personál laboratoří podporu při přípravě a řešení výzkumných projektů, a to od konzultací až po supervizi, analýzu dat a publikování výsledků, v závislosti na tématu a typu spolupráce.

Předmětem výzkumu je široké spektrum otázek v rámci ústavní vědecké činnosti (viz Vědecká oddělení), na které lze odpovědet s pomocí DNA markerů. Jde např. o objasnění příbuzenských vztahů mezi druhy, molekulární identifikaci druhů a hybridů, vývoj specifických molekulárních markerů pro jiné než modelové organismy, pochopení molekulární evoluce a intragenomických procesů, analýzu struktury populací a společenstev, modely introgrese apod.

Vedoucí laboratoře: Dr. Judith Fehrer