Témata

V případě zájmu o uvedená témata kontaktujte potenciální školitele na jejich e-mailech.

Oddělení funkční ekologie, Třeboň:

Jan Altman, jan.altman@ibot.cas.cz

  • Rekonstrukce tropických cyklón a jejich dopad na lesní ekosystémy
  • Dendroklimatologie a dendroekologie výzkum se zaměřením na východní Asii, Evropu, ale možno i v dalších oblastech svět

Ondřej Mudrák, ondrej.mudrak@ibot.cas.cz

  • Obnova druhova druhově bohatých luk regionálními semennými směsmi: Proč jsou některé druhy neúspěšné?

Oddělení experimentální a funkční morfologie, Třeboň:

Jitka Klimešová, jitka.klimesova@ibot.cas.cz

  • Dlouhověkost podzemních orgánů bylin a ekosystémové služby
  • Investice rostliny do klonálního růstu

Jana Martínková, jana.martinkova@ibot.cas.cz

  • Efekt narušení na strategie a funkční znaky bylin