Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.

Kateřina Šumberová se věnuje studiu vztahů mezi vegetací rybníků a rybích sádek a rybničním hospodařením. Zabývá se přitom jak jednotlivými rostlinnými druhy a jejich ekobiologií, rozšířením, ohrožením, půdní semennou bankou a způsoby šíření v krajině, tak i společenstvy těchto druhů a...

zobrazit více