prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

Jak se vegetace vyvíjí na místech po těžbě nerostných surovin, po opuštění obhospodařování a po přírodních katastrofách? Je lepší místa sanovat nebo nechat svévolnému vývoji? Těmito i dalšími otázkami se dlouhodobě zabývá Karel Prach. Věnuje se mj. vegetaci lomů, pískoven,...

zobrazit více