RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

20. 10. 2020

Petr Petřík spravuje Platformu pro krajinu propojující odborníky z akademických pracovišť s uživateli krajiny. Věnuje se zejména popularizaci vlivu člověka na krajinu v souvislosti s klimatickou změnou (publikace Krajina a lidé nebo Povodně a sucho: krajina jako základ řešení, Jak se do lesa volá…). Organizuje také semináře, vede tematické exkurze nebo připravuje stanoviska jako člen Komise pro životní prostředí AV ČR.

RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

20. 10. 2020

Jiří Sádlo se zabývá vývojem krajiny v posledních 12 000 letech i její současnou proměnou v kontextu klimatických změn, globalizace a suburbizace. Komentuje témata jako je příměstská příroda, rostlinné invaze a naopak relikty, biodiverzita, ochrana a přetváření přírody, vztah kultury a přírody v kulturní krajině, humanitní a přírodovědný přístup k péči o krajinu.