Mgr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.

21. 10. 2020

Zabývá se diverzitou hub v přirozených i člověkem do různé míry ovlivněných půdních ekosystémech, a to zejména molekulárně genetickými metodami.