Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

Zdeněk Kaplan se věnuje zkoumání české flóry. Je hlavním editorem posledního vydání Klíče ke květeně ČR (Academia, 2019).

zobrazit více