Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

20. 10. 2020

Zdeněk Kaplan se věnuje zkoumání české flóry. Je hlavním editorem posledního vydání Klíče ke květeně ČR (Academia, 2019).