doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

20. 10. 2020

Miroslav Vosátka se celoživotně zabývá využitím prospěšných mikroorganismů v rostlinné produkci. Má široký rozhled o nejnovějších možnostech a trendech, a to i v globálním kontextu, díky dlouholeté spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi a firmami.

 

Ing. Eva Baldassarre Švecová, Ph.D.

20. 10. 2020

Zabývá se rostlinnými biostimulanty jako inovativními produkty pro zlepšení výnosů a kvality rostlinné produkce. Profesionálně se také zabývá houbovými patogeny rostlin.

Ing. RNDr. Libor Mrnka, Ph.D.

20. 10. 2020

Věnuje se symbiotickým mikroorganismům u energetických plodin, využití bioaktivních látek z těchto plodin a účasti hub na transformaci humusových látek v půdě.

 

RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.

20. 10. 2020

Jaromír Lukavský se dlouhodobě věnuje isolacím a popisům řas a sinic z ekologicky výjimečných míst, jako jsou sněžná pole, ledovcová jezera, termální prameny, chladící věže Temelína apod. Jeho hlavní náplní je najít vhodné kmeny sinic a řas, které by produkovaly biologicky zajímavé látky pro farmacii nebo potravinářský průmysl. Mezi tyto látky patří karotenoidy, fykobiliproteiny, nenasycené mastné kyseliny. Zároveň se snaží se svým týmem zjistit, jaké optimální podmínky potřebují vybraní producenti k rychlému růstu a tvorbě biologicky zajímavé látky, aby je bylo možno pěstovat v masových kultivacích.