doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

Miroslav Vosátka se celoživotně zabývá využitím prospěšných mikroorganismů v rostlinné produkci. Má široký rozhled o nejnovějších možnostech a trendech, a to i v globálním kontextu, díky dlouholeté spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi a firmami.  

zobrazit více

Ing. Eva Baldassarre Švecová, Ph.D.

Zabývá se rostlinnými biostimulanty jako inovativními produkty pro zlepšení výnosů a kvality rostlinné produkce. Profesionálně se také zabývá houbovými patogeny rostlin.

zobrazit více

Ing. RNDr. Libor Mrnka, Ph.D.

Věnuje se symbiotickým mikroorganismům u energetických plodin, využití bioaktivních látek z těchto plodin a účasti hub na transformaci humusových látek v půdě.  

zobrazit více

RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.

Jaromír Lukavský se dlouhodobě věnuje isolacím a popisům řas a sinic z ekologicky výjimečných míst, jako jsou sněžná pole, ledovcová jezera, termální prameny, chladící věže Temelína apod. Jeho hlavní náplní je najít vhodné kmeny sinic a řas, které by produkovaly biologicky...

zobrazit více