Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.

21. 10. 2020

Martina Janoušková se zabývá různými aspekty mykorhizní symbiózy, od diverzity mykorhizních hub přes ekofyziologii až po koevoluci symbiontů. Zaměřuje se na mykorhizu v agroekosystémech.