RNDr. Lubomír Adamec, CSc.

Lubomír Adamec je odborníkem na minerální výživu, fungování pastí, vodní druhy masožravých rostlin, jejich přezimování, pěstování masožravých rostlin a jejich diverzitu.