Mgr. Petra Hájková, Ph.D.

Zabývá se vegetací a historií rašelinišť v Evropě a jejich proměnou v důsledku probíhajících změn jako je eutrofizace, odvodňování nebo oteplování klimatu. Sleduje také reakci druhového složení jejich vegetace na různé typy obhospodařování (např. kosení). Vývoj rašeliništní vegetace na delší časové škále (nejčastěji od konce poslední doby ledové) zkoumá pomocí paleoekologických metod, konkrétně studiem rostlinných zbytků v rašelinných profilech. Znalosti o historii pak využívá spolu s ostatními faktory prostředí k vysvětlení současné biodiverzity rašelinišť.