Akreditace

Doktorské studijní programy uskutečňované ve spolupráci s vysokými školami v BÚ AV ČR

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách uskutečňují pracoviště AV ČR doktorské studijní programy. Přehled akreditovaných programů obsahuje název vysoké školy, s níž má BÚ AV ČR uzavřenu dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu, název programu a názvy jednotlivých oborů.

(A) = možnost studia v angličtině

Dohoda s VŠ Název programu
PřF JU České Budějovice Botanika
PřF UK Praha Anatomie a fyziologie rostlin (A)
PřF UK Praha Botanika (A)
PřF UK Praha Ekologie (A)