Doktorské studijní programy uskutečňované ve spolupráci s vysokými školami v BÚ AV ČR

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách uskutečňují pracoviště AV ČR doktorské studijní programy. Přehled akreditovaných programů obsahuje název vysoké školy, s níž má BÚ AV ČR uzavřenu dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu, název programu a názvy jednotlivých oborů.

(A) = možnost studia v angličtině

Dohoda s VŠ

Název programu

PřF JU České Budějovice

Botanika

PřF UK Praha

Anatomie a fyziologie rostlin (A)

PřF UK Praha

Botanika (A)

PřF UK Praha

Ekologie (A)