Výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje s pracovištěm v oddělení invazní ekologie v Průhonicích a s částečným pracovním úvazkem na dobu určitou

29. 11. 2018

 

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje/odborná pracovnice výzkumu a vývoje s pracovištěm v oddělení invazní ekologie v Průhonicích a s částečným pracovním úvazkem na dobu určitou v rámci řešeného projektu. (Více zde)

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje v Laboratořích molekulární biologie v Průhonicích

29. 11. 2018

 

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje v Laboratořích molekulární biologie v Průhonicích s plným pracovním úvazkem hrazeným po dobu tří let. (více zde)