Filtr

   

Publikace
Potužák J., Šumberová K., Fránková M., Ducháček M., Fabšičová M., Císař K. & Duras J. 2017: Tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář aneb s rybníkem mezi "jezerní" badatele projektu NETLAKE. In: David V. & Davidová T. (eds) Rybniky 2017 – sborník příspěvků odborné konference. Česká společnost krajinných inženýrů, ČVUT Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM & ČZU v Praze, 73 - 81
Qie L., Lewis S. L., Sullivan M. J. P., Lopez-Gonzalez G., Pickavance G. C., Sunderland T., Ashton P., Hubau W., Abu Salim K., Aiba S.-I., Banin L. F., Berry N., Brearley F. Q., Burslem D. F. R. P., Dančák M., Davies S. J., Fredriksson G., Hamer K. C., Hé 2017: Long-term carbon sink in Borneo’s forests, halted by drought and vulnerable to edges. Nature Communications 8, 1 - 11
Riedl V., Hédl R., Müllerová J. & Szabó P. 2017: Historie a současnost pálavských lesů. RegioM 2016 Sborník regionálního muzea v Mikulově 2016, 53 - 64
Roleček J. & Čížek L. 2017: Recent occurrence of Perotis lugubris (Coleoptera: Buprestidae) in the Czech Republic. Klapalekiana 53, 337 - 339
Roleček J., Vild O., Sladký J. & Řepka R. 2017: Habitat requirements of endangered species in a former coppice of high conservation value. Folia Geobotanica 52, 59 - 69
Saláta D. & Szabó P. 2017: Environmental history in Hungary, in Hungarian. Environment and History 23, 331 - 334
Šipoš J., Hédl R., Hula V., Chudomelová M., Košulič O., Niedobová J. & Riedl V. 2017: Patterns of functional diversity of two trophic groups after canopy thinning in an abandoned coppice. Folia Geobotanica 52, 45 - 58
Sipos J., Hodecek J., Kuras T. & Dolny A. 2017: Principal determinants of species and functional diversity of carabid beetle assemblages during succession at post-industrial sites. Bulletin of Entomological Research 107, 466 - 477
Šumberová K. & Ducháček M. 2017: Analysis of plant soil seed banks and seed dispersal vectors: Its potential and limits for forensic investigations. Forensic Science International 270, 121 - 128
Szabó P., Gálová A., Jamrichová E., Šumberová K., Šipoš J. & Hédl R. 2017: Trends and events through seven centuries: the history of a wetland landscape in the Czech Republic. Regional Environmental Change 17, 501 - 514
Szabó P., Kuneš P., Svobodová-Svitavská H., Švarcová M., Křížová L., Suchánková S., Müllerová J. & Hédl R. 2017: Using historical ecology to reassess the conservation status of coniferous forests in Central Europe. Conservation Biology 31, 150 - 160
Szabó P., Šipoš J. & Müllerová J. 2017: Township boundaries and the colonization of the Moravian landscape. Journal of Historical Geography 57, 89 - 99
Verheyen K., De Frenne P., Baeten L., Waller D., Hédl R., Perring M., Blondeel H., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., De Lombaerde E., Depauw L., Dirnböck T., Durak T., Eriksson O., Gilliam F., Heinken T., Heinrichs S., Hermy M., Jaroszewicz B., Jenkin 2017: Combining biodiversity resurveys across regions to advance global change research. BioScience 67, 73 - 83
Vild O., Hédl R., Kopecký M., Szabó P., Suchánková S. & Zouhar V. 2017: The paradox of long-term ungulate impact: increase of plant species richness in a temperate forest. Applied Vegetation Science 20, 282 - 292
Volf M., Pyszko P., Abe T., Libra M., Kotaskova N., Sigut M., Kumar R., Kaman O., Butterill P. T., Sipos J., Abe H., Fukushima H., Drozd P., Kamata N., Murakami M. & Novotny V. 2017: Phylogenetic composition of host plant communities drives plant-herbivore food web structure. Journal of Animal Ecology 86, 556 - 565
Abraham V., Kuneš P., Petr L., Svitavská-Svobodová H., Kozáková R., Jamrichová E., Švarcová M. G. & Pokorný P. 2016: A pollen-based quantitative reconstruction of the Holocene vegetation updates a perspective on the natural vegetation in the Czech Republic and Slovakia. Preslia 88, 409 - 434
Angel R., Conrad R., Dvorský M., Kopecký M., Kotilínek M., Hiiesalu I., Schweingruber F. & Doležal J. 2016: The Root-Associated Microbial Community of the World's Highest Growing Vascular Plants. Microbial Ecology 72, 394 - 406
Bidmanová P., Rotreklová O., Danihelka J. & Chrtek J. jun. 2016: Autumn hawkweed (Hieracium sabaudum) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 101, 101 - 158
Danihelka J. 2016: Ad Additamenta XIII correctiones minores. Zprávy České botanické společnosti 51, 185 - 187
Danihelka J., Dudáš M. & Eliáš P. jun. 2016: Rebríček slezinníkolistý, Achillea aspleniifolia (Asteraceae), na Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 38, 161 - 171