Filtr

   

Publikace
Pyšek P. & Chytrý M. 2014: Habitat invasion research: where vegetation science and invasion ecology meet. Journal of Vegeation Science 25, 1181 - 1187
Pyšek P., Jarošík V., Pergl J., Moravcová J., Chytrý M. & Kühn I. 2014: Temperate trees and shrubs as global invaders: the relationship between invasiveness and native distribution depends on biological traits. Biological Invasions 16, 577 - 589
Pyšek P., Kaplan Z., Chytrý M. & Hrouda L. 2014: Preslia: hundred years of exploring central-European flora and vegetation. Preslia 86, 1 - 11
Ricotta C., Celesti-Grapow C., Kühn I., Rapson G., Pyšek P., La Sorte F. A. & Thompson K. 2014: Geographical constraints are stronger than invasion patterns for European urban floras. PLoS ONE 9, 1 - 6
Sádlo J. 2014: Město pro přírodu a příroda pro lidi. In: Novák J.C. (ed.) Pražské krajiny a jejich ochrana, Ekocentrum Koniklec, Praha, 91 - 102
Sádlo J. 2014: Podle skutků poznáte je. Veronica 28, 2 - 4
Skálová H. 2014: Invaze netýkavky žláznaté v České republice. Veronica 28, 16 - 18
Skálová H. & Čuda J. 2014: Invaze netýkavky žláznaté v České republice. Živa 62, 271 - 273
Skálová H., Štajerová H., Hejda M., Pergl J., Moravcová L., Perglová I., Čuda J., Jahodová Š., Marková Z., Sádlo J. & Pyšek P. 2014: Invaze ve faktech a termínech. Veronica 28, 2 - 5
Vítková M. 2014: Management akátových porostů. Životné prostredie 48, 81 - 87
Alba C. 2013: Northernwestern mixed grasslands. In: Howarth R. W. ( ed.) Biomes and ecosystems, Salem Press - EBSCO Publishing, Ipswich, 921 - 923
Alba C. 2013: Temperate grasslands. In: Howarth R. W. ( ed.) Biomes and ecosystems, Salem Press - EBSCO Publishing, Ipswich, 182 - 187
Alba C., Prioreschi R. & Quintero C. 2013: Population and leaf-level variation of iridoid glycosides in the invasive weed Verbascum thapsus L. (common mullein): Implications for herbivory by generalist insects. Chemoecology 23, 83 - 92
Dawson W., Keser L. H., Winter M., Pyšek P., Kartesz J., Nishino M., Fuentes N., Chytrý M., Celesti-Grapow L. & van Kleunen M. 2013: Correlations between global and regional measures of invasiveness vary with region size. NeoBiota 16, 59 - 80
Dixon A. F. G., Honěk A. & Jarošík V. 2013: Physiological mechanism governing slow and fast development in predatory ladybirds. Physiological Entomology 38, 26 - 32
Dreslerová D., Waldhauser J., Abraham V., Kočár P., Křivánek R., Meduna P. & Sádlo J. 2013: Bezdězsko - Dokesko v pravěku a laténské sídliště v Oknech. Archeologické rozhledy 65, 535 - 573
Dullinger S., Essl F., Rabitsch W., Erb K.-H., Gingrich S., Haberl H., Hülber K., Jarošík V., Krausmann F., Kühn I., Pergl J., Pyšek P. & Hulme P. E. 2013: Europe´s other debt crisis caused by the long legacy of future extinctions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110, 7342 - 7347
Foxcroft L. C., Pyšek P., Richardson D. M. & Genovesi P. 2013: Plant invasions in protected areas: patterns, problems and challenges. Springer, Dordrecht, 1 - 656
Foxcroft L. C., Pyšek P., Richardson D. M. & Genovesi P. 2013: Preface. In: Foxcroft L. C., Pyšek P., Richardson D. M. & Genovesi P. (eds), Plant invasions in protected areas: patterns, problems and challenges, Springer, Dordrecht, 9 - 10
Foxcroft L. C., Pyšek P., Richardson D. M., Pergl J. & Hulme P. E. 2013: The bottom line: impacts of alien plant invasions in protected areas. In: Foxcroft L. C., Pyšek P., Richardson D. M. & Genovesi P. (eds), Plant invasions in protected areas: patterns, problems and challenges, Springer, Dordrecht, 19 - 41