Filtr

   

Publikace
Krahulec F. 2014: K Životnímu jubileu Zdenky Hroudové (*1944). Zprávy České Botanické Společnosti 49, 337 - 341
Krahulec F. 2014: Poznámky k článku „Byl hořec panonský (Gentiana pannonica) v Krkonoších opravdu vysazen?“. Opera Corcontica 51, 217 - 219
Krahulec F. 2014: RNDr. Ján Kliment, CSc. - 60 let. Zprávy České Botanické Společnosti 49, 321 - 324
Krahulec F., Krahulcová A. & Hlaváček R. 2014: Rare hybrid swarm of Pilosella polymastix × P. officinarum: cytotype structure and modes of reproduction. Preslia 86, 179 - 192
Urfus T., Krahulec F. & Krahulcová A. 2014: Hybridization within a Pilosella population: a morphometric analysis. Folia Geobotanica 49, 223 - 238
Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. 2014: Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. Preslia 86, 95 - 117
Zozomová-Lihová J., Krak K., Mandáková T., Shimizu K. K., Španiel S., Vít P. & Lysák M. A. 2014: Multiple hybridization events in Cardamine (Brassicaceae) during the last 150 years: revisiting a textbook example of neoallopolyploidy. Annals of Botany 113, 817 - 830
Amini Rad M. & Hroudová Z. 2013: Leaf and stem anatomy in Iranian Bolboschoenus species (Cyperaceae), as related to their taxonomy and ecology. Iranian Journal of Botany 19, 221 - 234
Ducháček M. & Hroudová Z. 2013: Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákravský - kamyšník širokoplodý. - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 81 - 81
Ducháček M. & Hroudová Z. 2013: Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan - kamyšník vrcholičnatý. - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 81 - 82
Hujerová R., Gaisler J., Pavlů L., Pavlů V. & Mandák B. 2013: Hybrid of Rumex patientia and Rumex tianschanicus (Rumex OK-2) as a potentially new invasive weed in Central Europe. In: Helgadóttir Á. & Hopkins A. (eds.) Grassland Science in Europe, Agricultural University of Icealnd, Reykjavík 18, 466 - 468
Krahulcová A., Krahulec F., Bräutigam S. & Chrtek J. Jr. 2013: Chromosome numbers and reproductive systems of selected representatives of Pilosella from the Krkonoše Mts (the Sudetes Mts). Part 3. Preslia 85, 179 - 192
Krahulec F. 2013: Jan Š. Lepš - 60 let. Zprávy České Botanické Společnosti 48, 325 - 335
Krahulec F. 2013: K 50. výročí Opera Corcontica. Opera Corcontica 50, 5 - 5
Krahulec F. 2013: Vzpomínka na Karla Kopeckého (1933-1998). Zprávy České Botanické Společnosti 48, 353 - 354
Lepší M., Lepší P. & Vít P. 2013: Sorbus quernea: taxonomic confusion caused by the naturalization of an alien species, Sorbus mougeotii. Preslia 85, 159 - 178
Liu B., Opgenoorth L., Miehe G., Zhang D., Wan D., Zhao C., Jia D. & Liu J. 2013: Molecular bases for parallel evolution of translucent bracts in an alpine "glasshouse" plant Rheum alexandrae (Polygonaceae). Journal of Systematics and Evolution 51, 134 - 141
Mahelka V. 2013: O původu a hybridizaci polyploidních pýrů - na stopě netušených předků. Živa 61, 149 - 153
Mahelka V., Kopecký D. & Baum B. R. 2013: Contrasting patterns of evolution of 45S and 5S rDNA families uncover new aspects in the genome constitution of the agronomically important grass Thinopyrum intermedium (Triticeae). Molecular Biology and Evolution 30, 2065 - 2086
Mandák B., Hadincová V., Mahelka V. & Wildová R. 2013: European invasion of North American Pinus strobus at large and fine scales: high genetic diversity and fine-scale genetic clustering over time in the adventive range. PLoS ONE 8, 1 - 17