Filtr

   

Publikace
Adamec L. 2003: Změny vodní vegetace NPR Břehyně – Pecopala v závislosti na rybářském hospodaření v letech 1997-2003. In: Pivničková M. (ed.) Příroda (supplementum). AOPK ČR, Praha, pp. 103-108., 103 - 108
Klimeš L. 2003: Scale-dependent variation in visual estimates of grassland plant cover. Journal of Vegetation Science 14, 815 - 821
Klimeš L. 2003: Vliv managementu na druhovou diverzitu rostlin na loukách v CHKO Bílé Karpaty (NPR Čertoryje). Příroda, supplementum (Pivničková, M. (ed.), Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00\\\\\\\\\\\\\\\\, 213 - 216
Klimešová J. 2003: Monokarpické rostliny schopné přežít silnou disturbanci. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Mater. 19, 37 - 48
Matějková I., van Diggelen R. & Prach K. 2003: An attempt to restore a Czech species-rich mountain grassland through grazing. Appl. Veget. Sci. 6, 161 - 168
Novák J. & Prach K. 2003: Vegetation succession in basalt quarries: pattern over a landscape scale. Appl. Veget. Sci. 6, 111 - 116
Prach K. 2003: Spontaneous vegetation succession in central European man-made habitats: what information can be used in restoration practice? Appl. Veget. Sci. 6, 125 - 129
Rauch O. 2003: Změny hladiny podzemní vody a chemismu půdních roztoků v blatkových borech NPR Červené blato (CHKO Třeboňsko). In: Pivničková, M. (ed). (2003): Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 \\\\\\\\, 111 - 116
Rektoris L., Kučerová A. & Jakšičová T. 2003: Monitoring revitalizačních zásahů na rašeliništi Žofinka, CHKO Třeboňsko. In: Pivničková M., Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti v ZCHÚ, Příroda, Praha., 117 - 132
Srutek M, Dolezal J 2003: Functional interdependence between climatic factors, topographic processes and spatial patterns of species richness in mountain areas: a special case or the general pattern? 58, 823 - 832
2002: Adamec, L. - Husák, Š. Control of Eurasian Watermilfoil in NNR Břehyňský Fishpond near Doksy, Czech Republic. Journal of Aquatic Plant Management, 40, 45-46 (2002).
2002: Adamec, L. - Husák, Š. Sbírka vodních a mokřadních rostlin ČR. Akademický Bulletin, - [11] 12-13 (2002).
2002: Adamec, L. - Husák, Š. The Collection of Aquatic and Wetlands Plants of the Czech Republic. Aquaphyte, 22 [2] 14-15 (2002).
2002: Adamec, L. - Kondo, K. Optimization of medium for growing the aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa in vitro. In: Proceedings The International Carnivorous Plant Conference /4/. - (Ed. Kondo, K.). - Tokyo, Hiroshima University 2002. - S. 147-151.
2002: Adamec, L. - Kondo, K. Optimization of medium for growing the aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa in vitro. Plant Biotechnology, 19 [4] 283-286 (2002).
2002: Adamec, L. - Lev, J. Ecological differences between Utricularia ochroleuca and U. intermedia habitats. Carnivorous Plant Newsletter, 31, 14-18 (2002).
2002: Adamec, L. Leaf absorption of mineral nutrients in carnivorous plants stimulates root nutrient uptake. New Phytologist, 155, 89-100 (2002).
2002: Raspopov, M. - Adamec, L. - Husák, Š. Influence of aquatic macrophytes on the littoral zone habitats of the Lake Ladoga, NW Russia. Preslia, 74 [4] 315-321 (2002).
Beneš K., Kohout P. & Adamec L. 2002: Phloroglucinol_HCl-negative walls of xylem vessels are not stainable with safranine. Histochem. J. 34, 448 - 448
Dolezal J, Srutek M 2002: Altitudinal changes in composition and structure of mountain-temperate vegetation: a case study from the Western Carpathians. 158, 201 - 221