Filtr

   

Publikace
Münzbergová Z. 2004: Effect of spatial scale on factors limiting species distributions in dry grassland fragments. Journal of Ecology 92, 854 - 867
Münzbergová Z. & Herben. T. 2004: Identification of suitable unoccupied habitats in metapopulation studies using co-occurrence of species. Oikos 105, 408 - 414
Pecháčková S. 2004: Fytogeografie. In: Příroda Plzeňského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, 103 - 109
Pecháčková S., Křenová Z. & Chocholoušková Z. 2004: Flora a vegetace. In: Příroda Plzeňského kraje: 111-135, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, 111 - 135
Pyšek P. & Kaplan Z. (eds.) 2004: Botanické studie věnované památce Emila Hadače / Botanical studies dedicated to the memory of Emil Hadač. Preslia 76, 193 - 290
Pyšek P. & Sádlo J. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 1. Invazní rostliny: sklízíme, co jsme zaseli? Vesmír 83, 35 - 40
Pyšek P. & Sádlo J. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 2. Invazní rostliny: jak je to u nás doma? Vesmír 83, 80 - 85
Pyšek P., Chocholoušková Z., Pyšek A., Jarošík V., Chytrý M. & Tichý L. 2004: Trends in species diversity and composition of urban vegetation over three decades. Journal of Vegetation Science 15, 781 - 788
Pyšek P., Richardson D. M. & Williamson M. 2004: Predicting and explaining plant invasions through analysis of source area floras: some critical considerations. Diversity and Distributions 10, 179 - 187
Pyšek P., Richardson D.M., Rejmánek M., Webster G. & Kirschner J. 2004: Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon 53, 131 - 143
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 3. S vlky výt: alternativy boje s invazními rostlinami. Vesmír 83, 140 - 145
Škabrada J. & Kyncl T. 2004: Datování gotických krovů na Starém Městě v Praze. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2003, 198 - 222
Skálová H. 2004: Jak rostliny mění světelné podmínky ve svém okolí. Živa 5, 201 - 203
Skálová H. 2004: Jak rostliny reagují na změny světelných podmínek ve svém okolí. Živa 6, 251 - 253
Suzuki J., Herben T. & Maki M. 2004: An under-appreciated difficulty: sampling of plant populations for analysis using molecular markers. Evolutionary Ecology 18, 625 - 646
Wildová R. 2004: Below-ground spatial pattern of rhizomes in a grassland community and its relevance to above-ground spatial pattern. Plant Ecology 174, 319 - 336
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2004: Jak se dělá evoluce. Od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha, 1 - 296
2003: Child, L. F. - Brock, J. H. - Brundu, G. - Prach, K. - Pyšek, P. - Wade, P. M. - Williamson, M. Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. Leiden, Backhuys Publishers 2003. - 457 s.
2003: Chocholoušková, Z. - Pyšek, P. Changes in composition and structure of urban flora over 120 years: a case study of the city of Plzeň. Flora, 198, 366-376 (2003).
2003: Mandák B. (2003): Distribution of four Atriplex species with different degrees of invasiveness in the Czech Republic. – In: Child L. E., Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P. M. & Williamson M. (eds.), Plant Invasions: Ecological Threats.