Filtr

   

Publikace
Altman J., Fibich P., Doležal J. & Aakala T. 2014: TRADER: a package for Tree Ring Analysis of Disturbance Events in R. Dendrochronologia 32, 107 - 112
Aronson M. F. J., La Sorte F. A., Nilon C. H., Katti M., Goddard M. A., Lepczyk C. A., Warren P. S., Williams N. S. G., Cilliers S., Clarkson B., Dobbs C., Dolan R., Hedblom M., Klotz S., Louwe Koojimans J., Kühn I., MacGregor-Fors I., McDonnell M., Mörtb 2014: A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers. Proceedings of the Royal Society B 281, 1 - 8
Babica P., Jaša L., Sadílek J. & Maršálek B. 2014: Využití pasivních vzorkovačů pro detekci microcystinů ve vodárenských nádržích. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Vodárenská biologie 2014, Ekomonitor, Chrudim, 93 - 99
Baeten L., Warton D., Van Calster H., De Frenne P., Verstraeten G., Bonte D., Bernhardt-Römermann M., Cornelis J., Decocq G., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Petřík P., Walther G-R., Wulf M. & Verheyen K. 2014: A model-based approach to studying changes in compositional heterogeneity. Methods in Ecology and Evolution 5, 156 - 164
Bartoš M. & Janeček Š. 2014: Pollinator-induced twisting of flowers sidesteps floral architecture constraints. Current Biology 24
Belyayev A. 2014: Bursts of transposable elements as an evolutionary driving force. Journal of Evolutionary Biology 27, 2573 - 2584
Beretta M., Rodondi G., Adamec L. & Andreis C. 2014: Pollen morphology of European bladderworts (Utricularia L., Lentibulariaceae). Review of Palaeobotany and Palynology 205, 22 - 30
Biela R., Maršálková E., Čech D. & Palčík J. 2014: Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže. Vodní hospodářství 64, 14 - 17
Bílá, K., Moretti, M., de Bello, F., Dias, A.T.C., Pezzatti, G.B., Van Oosten, A.R. & Berg, M.P. 2014: Disentangling community functional components in a litter-macrodetritivore model system reveals the predominance of the mass ratio hypothesis. Ecology and Evolution 4, 408 - 416
Blackburn T. M., Essl F., Evans T., Hulme P. E., Jeschke J. M., Kühn I., Kumschick S., Marková Z., Mrugała A., Nentwig W., Pergl J., Pyšek P., Rabitsch W., Ricciardi A., Richardson D. M., Sendek A., Vilà M., Wilson J. R. U., Winter M., Genovesi P. & Bache 2014: A unified classification of alien species based on the magnitude of their environmental impacts. PLoS Biology 12, 1 - 11
Burda J., Hrdinka L., Navrátilová Z., Patočka J., Sekerka P. & Záveská Drábková L. 2014: Zaostřeno na rododendrony. Botanika 2014, 1 - 75
Businský R., Frantík T. & Vít P. 2014: Morphological evaluation of the Pinus kesiya complex (Pinaceae). Plant Systematics and Evolution 300, 273 - 285
Cantonati M., Guella G., Komárek J. & Spitale D. 2014: Depth distribution of epilithic cyanobacteria and pigments in a mountain lake characterized by marked water-level fluctuations. Freshwater Science 33, 537 - 547
Cantonati M., Komárek J., Hernández-Mariné M. & Angeli N. 2014: New and poorly known coccoid species (Cyanoprokaryota) from the mid-depth and deep epilithon of a carbonate mountain lake. Freshwater Science 33, 548 - 556
Carboni, M., de Bello, F., Janeček, S., Doležal, J., Horník, J., Lepš, J., Reitalu, T. & Klimešová, J. 2014: Changes in trait divergence and convergence along a productivity gradient in wet meadows. Agriculture, Ecosystems and Environment 182, 96 - 105
Cepák V., Přibyl P., Kohoutková J. & Kaštánek P. 2014: Optimization of cultivation conditions for fatty acid composition and EPA production in the eustigmatophycean microalga Trachydiscus minutus. Journal of Applied Phycology 26, 181 - 190
Červenkova Z. & Münzbergova 2014: Pollen limitation and pollinator preferences in Scorzonera hispanica. Plant Biology 16, 967 - 972
Chlumská Z., Janeček Š. & Doležal J. 2014: How to Preserve Plant Samples for Carbohydrate Analysis? Test of Suitable Methods Applicable in Remote Areas. Folia Geobotanica 49, 1 - 15
Chrtek J., Plačková I., Dočkalová Z., Krahulcová A. & Trávníček P. 2014: Patterns of genetic variation in Pilosella echioides and its selected relatives: results of variation in ploidy level, facultative apomixis and past and present hybridization. Plant Systematics and Evolution 300, 2091 - 2104
Colautti R. I., Franks S. J., Hufbauer R. A., Kotanen P., Torchin M., Byers J. E., Pyšek P. & Bossdorf O. 2014: The Global Garlic Mustard Field Survey: challenges and opportunities of a unique, large-scale collaboration for invasion biology. NeoBiota 21, 29 - 47