Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae)

Název: Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae)
Řešitelé: Chrtek Jindřich (řešitel)
Rejlová Ludmila (člen řešitelského kolektivu)
Svobodová Šárka (člen řešitelského kolektivu)
Trávníček Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Urfus Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Vít Petr (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Cílem projektu je objasnit evoluční trendy v okruhu Urtica dioica, významné složce synantropní flóry, zejména vztahy mezi diploidními a zčásti reliktními taxony a původ (původní nebo zavlečený do Evropy) a evoluční historii mimořádně úspěšného tetraploida(ů).

Zpět na seznam