EPIDIVERSE - Epigenetic Diversity in Ecology

Název: EPIDIVERSE - Epigenetic Diversity in Ecology
Řešitelé: Latzel Vít (národní koordinátor)
Münzbergová Zuzana (národní koordinátor)
Typ projektu: Velké mezinárodní projekty (min. 3 státy)
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2021
Shrnutí: EPIDIVERSE využije multidisciplinární přístup při zkoumání role epigenetické variability v rostlinných adaptací. Konzorcium složených z akademických institucí a podnikatelské sféry bude školit 15 začínajících vědeckých pracovníků aby se stali první generací expertů v ekologické epigenetice. Poskytne jim mezioborové schopnosti v molekulární biologiei (epi)genomice, ekolologii a bioinformatice aby byli schopni se zdárně pustili do nového směru výzkumu. EPIDIVERSE tak zajistí žezařčnajícím vědcům i Evropě vedoucí pozici v tomto vznikajícím oboru.

Zpět na seznam