Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace

Název: Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace
Řešitelé: Dudová Lydie (člen řešitelského kolektivu)
Jamrichová Eva (člen řešitelského kolektivu)
Plesková Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Roleček Jan (řešitel)
Vild Ondřej (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2018

Zpět na seznam