Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí

Název: Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí
Řešitelé: Jamrichová Eva (člen řešitelského kolektivu)
Kozáková Radka (člen řešitelského kolektivu)
Plesková Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Roleček Jan (spoluřešitel)
Szabó Péter (člen řešitelského kolektivu)
Werchan (roz. Obstová) Barbora (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Cílem projektu je testování modelu kvantitativní rekonstrukce krajiny pomocí srovnání s detailními historickými záznamy za posledních 200 let. Kalibrací modelu bude možno lépe rekonstruovat vegetaci klíčových období holocénu a získat tak kvalitní podklad pro studium změn klimatu.

Zpět na seznam