Změny rostlinné diverzity v důsledku oteplování: od regionální flory k stanovištním adaptacím a funkční diverzitě

Název: Změny rostlinné diverzity v důsledku oteplování: od regionální flory k stanovištním adaptacím a funkční diverzitě
Řešitelé: Altman Jan (člen řešitelského kolektivu)
Čapková (Janatková) Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Doležal Jiří (řešitel)
Dvorský Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Kopecký Martin (člen řešitelského kolektivu)
Macek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Řeháková Klára (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2017

Zpět na seznam