Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí

Název: Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí
Řešitelé: Dudová Lydie (člen řešitelského kolektivu)
Hédl Radim (člen řešitelského kolektivu)
Jamrichová Eva (člen řešitelského kolektivu)
Kopecký Martin (člen řešitelského kolektivu)
Lekeš Dušan (člen řešitelského kolektivu)
Szabó Péter (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Cílem projektu je testování modelu kvantitativní rekonstrukce krajiny pomocí srovnání s detailními historickými záznamy za posledních 200 let. Kalibrací modelu bude možno lépe rekonstruovat vegetaci klíčových období holocénu a získat tak kvalitní podklad pro studium změn klimatu.

Zpět na seznam