Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování péče a rozvoj přírodě blízkých lesů v Sasko-Českém Švýcarsku

Název: Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování péče a rozvoj přírodě blízkých lesů v Sasko-Českém Švýcarsku
Řešitelé: Adámek Martin (člen řeš. kolektivu)
Bobek Přemysl (člen řeš. kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řeš. kolektivu)
Härtel Handrij (člen řeš. kolektivu)
Kačmar Martin (člen řeš. kolektivu)
Konopová Zdeňka (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: Menší mezinárodní projekty a dvoustranné dohody
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Projekt je zaměřen na sledování dlohodobých, lokálně specifických změn lesních porostů a to jak kvantitativních, tak i kvalitativních. Konkrétně budou využity historické kartografické podklady a paleoekologická data a recentní floristická a fytocenologická data jako podklady pro analýzu dynamiky změny lesních porostů, jakož i pro návrh jejich managementu. Navržená managementová opatření přispějí k rozvoji přírodě blízkých a přirozených lesních porostů v slouladu s plány péče dotčených Národních parků.

Zpět na seznam