Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
The terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and futher development – activities for 2018-2019. 2018 - 2019
ECOPOLARIS 2017 - 2019
ECOPOLARIS 2017 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2021
Polar ecology summer course - bio sciences 2016 - 2016
GA15-11912S Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů 2015 - 2017
GA15-11912S Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů 2015 - 2017
GA15-11912S Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů 2015 - 2017
GA15-00113S Genetická, fenotypová a ekologická revize vodohospodářsky významné cyanobakteriální čeledě Oscillatoriaceae 2015 - 2017
GA15-00113S Genetická, fenotypová a ekologická revize vodohospodářsky významné cyanobakteriální čeledě Oscillatoriaceae 2015 - 2017
Polar ecology course - bio sciences - Supported by EEA grants & Norway grant 2015 - 2016