Další výstupy

2017

Certifikované metodiky

2016

Patenty

  • Živný roztok pro kultivaci fotosyntetizujících mikroorganismů, způsob jeho přípravy a použití: patentová listina

Certifikované metodiky

  • Alternativní plodina parcha saflorovitá (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) pěstování, význam, využití v ochraně rostlin: metodika, doklad o udělení certifikace
  • Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění: metodika
  • Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění: metodika
  • Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů – mapování: metodika, doklad o udělení certifikace
  • Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů – monitoring: metodika, doklad o udělení certifikace
  • Památkový postup pro uplatnění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění s vysokým podílem sbírek: památkový postup

Mapy

2015

Certifikované metodiky