List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots 2019 - 2021
19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots 2019 - 2021
19-15031S 2019 - 2021
MSM 200051801 Reconstruction of long-term changes in frequency and intensity of tropical cyclones in Northeast Asia 2018 - 2019
300709 Sale of aquatic and wetland plants cultivated in the Collection 2018 - 2018
300100 Sale of aquatic and wetland plants cultivated in the Collection 2018 - 2018
Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2018 - 2018
PPK-496a/31/18, 307205 Extinct and endangered plant species from the Třeboň basin 2018 - 2018
300901EU Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
Dendrochronologický výzkum pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” 2017 - 2019
GA17-09979S Factors determining sukcession in the scale of the Czech Republic 2017 - 2019
GA17-07378S Spatiotemporal reconstruction of tropical cyclones and their impact on the forest structure and diversity in Northeast Asia 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky 2017 - 2019
GA17-19376S Ecological and Evolutionary Responses of Plants to Climate Change: Growth Analysis across Ecosystems and Evolutionary Linkages 2017 - 2019
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
GA17-19376S Ecological and Evolutionary Responses of Plants to Climate Change: Growth Analysis across Ecosystems and Evolutionary Linkages 2017 - 2019
300998 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2017 - 2017
300709 Sale of aquatic and wetland plants cultivated in the Collection 2017 - 2017