List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Conselho Nacional de Pesquisa 2002 - 2006
COBRA 2002 - 2005
Species 2000, Japonsko 2001 - 2004
NSF-UREP, USA 2000 - 2006
MIDI-CHIP EVK-2 2000 - 2004
CYANOFIX 2000 - 2003
Swiss Nat. Sci. Fundation
grant na BF JčU České Budějovice
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.